11 april 2019

BrightPensioen duurzaamste aanbieder van individueel pensioen

Pensioen is een voorziening voor een zorgeloze toekomst. Naast geld is daarvoor ook een leefbare samenleving noodzakelijk. Door duurzaam en verantwoord te beleggen bereiken we beide.  BrightPensioen gaat voor volledig duurzaam omdat we geloven dat dit meer rendement voor jou én een betere toekomst voor ons allemaal oplevert. 

Wat is duurzaam beleggen?

Het ene duurzaam is het andere niet. Bij veel aanbieders zijn de aandelen duurzaam maar de obligaties niet. Bovendien zijn er verschillende niveaus van duurzaam beleggen. Van alle aanbieders gaat BrightPensioen het verst op gebied van duurzaamheid. De verschillende niveaus van duurzaam beleggen lichten we hieronder toe.

Niveau 1: Op basis van uitsluitingen

Het laagste niveau is op basis van uitsluitingen. Dan wordt er niet belegd in …. zaken waar je ook niet in wilt beleggen. Denk aan tabak, kolen of wapens. Maar ook corruptie, kinderarbeid en mensenrechtenschendingen behoren tot deze categorie.

Niveau 2: ESG beleggen

Een niveau hoger. Een internationale standaard waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun inzet voor het milieu (Environment), mens en maatschappij (Social) en behoorlijk bestuur (Governance). Deze bedrijven voldoen aan richtlijnen op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en presteren vaak bovengemiddeld op deze gebieden.

Niveau 3: Impactbeleggen

Het hoogste niveau van duurzaamheid is impactbeleggen. Hierbij wordt belegd in greenbonds. Oftewel groene obligaties, bijvoorbeeld uitgegeven door de Nederlandse Waterschapsbank. Dit zijn leningen voor duurzame projecten die een meetbare, positieve bijdrage aan milieu of maatschappij en tegelijkertijd een positief rendement opleveren. Denk hierbij aan beleggingen in windmolenparken of waterzuiveringsprojecten.

BrightPensioen het duurzaamst

Van de belangrijkste zzp-pensioenaanbieders (BrightPensioen, ZZP-Pensioen en Brand New Day) belegt BrightPensioen het meest duurzaam, op niveau 2 en 3. Bij Bright zijn ook de obligaties duurzaam en alleen het Bright Lifecycle Fonds heeft impact beleggingen. Zie je hier de samenstelling van het Bright Lifecycle fonds.
Samenstelling Bright Life Cycle fonds

Wat levert duurzaam beleggen op?

Leuk dat duurzaam beleggen goed is voor de wereld, maar wat levert het jou op? In elk geval minstens zoveel als niet-duurzaam beleggen, blijkt uit de vele onderzoeken die zijn gedaan naar dit onderwerp. Zo toonde onderzoek van MSCI aan dat bedrijven die investeren in ESG verbeterende maatregelen winstgevender en minder risicovol worden.

Duurzaamheid gaat over meer dan beleggen

Voor BrightPensioen gaat duurzaamheid over meer dan beleggen alleen.

  • Het gebruikelijke verdienmodel van pensioenaanbieders – waarbij je steeds meer gaat betalen naarmate je pensioenpot groeit – vinden wij niet duurzaam.
  • Pensioen waarover je als deelnemer weinig of niets te zeggen hebt vinden wij niet duurzaam.
  • Het Nederlands pensioenstelsel is verre van duurzaam. Wij spannen ons in om dit veranderd te krijgen in een duurzaam stelsel waarin iedereen een persoonlijk pensioenvermogen heeft.

Bewaren
Bewaren