BrightPensioen is duurzaam

Pensioen is een voorziening voor een zorgeloze toekomst. Naast een pot met geld is daarvoor ook een leefbare samenleving noodzakelijk. Door duurzaam en verantwoord te beleggen bereiken we beide doelstellingen. Wij kiezen voor volledig duurzaam omdat we ervan overtuigd zijn dat duurzaam beleggen meer rendement voor onze deelnemers en een betere toekomst voor ons allemaal oplevert.

Wat is duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen worden factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur te integreren in dagelijkse beleggingsbeslissingen. In het Engels: Environmental, Social and Governance (ESG). Bedrijven die zijn opgenomen in duurzame fondsen voldoen aan bepaalde richtlijnen op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en vaak bovengemiddeld op sociaal en milieu gebied. Bedrijven uit specifieke branches (zoals tabak of wapens) zijn uitgesloten.

Wat levert duurzaam beleggen op?

Het rendement voor onze deelnemers staat centraal. Ons streefrendement is inflatie + 4 procent. Dus 6 procent bij een inflatie van 2 procent. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de rendementen van duurzaam beleggen. De meerderheid van die onderzoeken geeft aan dat  duurzaam en verantwoord beleggen zeker niet tot mindere resultaten leidt. (zie o.a. dit onderzoek van RBS en dit  onderzoek van UBS).

Waar belegt Bright in?

Het Bright Lifecycle fonds bestaat uit duurzame aandelen- en obligatie-indexfondsen (ETF’s) aangevuld met greenbonds. Bedrijven die deel uitmaken van deze duurzame indexfondsen zijn gescreend op duurzaamheidsrichtlijnen. Onder andere door het duurzame researchbureau EIRIS dat de tien basisprincipes van de UN Global Compact gebruikt. Greenbonds zijn leningen voor duurzame energie- of bouw projecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit. zie je de samenstelling van het duurzame Bright Lifecycle fonds.

Bright Life Cycle fonds

Duurzaamheid gaat over meer dan beleggen

Voor BrightPensioen gaat duurzaamheid over meer dan beleggen alleen.

  • Het gebruikelijke verdienmodel van pensioenaanbieders – waarbij je steeds meer gaat betalen naarmate je pensioenpot groeit – is niet duurzaam. En ook niet transparant. En ook niet eerlijk. Bij Bright betaalt iedere deelnemer een vaste vergoeding voor een lidmaatschap.
  • Pensioen waarover je als deelnemer weinig of niets te zeggen hebt vinden wij niet duurzaam. Bij BrightPensioen zijn deelnemers mede-eigenaar en krijgen het op deze manier voor het zeggen.
  • Last but not least: het Nederlands pensioenstelsel is verre van duurzaam en heeft zijn langste tijd gehad. Wij spannen ons in om dit veranderd te krijgen in een duurzaam stelsel. Een stelsel waarin iedereen een persoonlijk pensioenvermogen heeft.

Ambitie

In de toekomst willen het fonds uitbreiden met beleggingen die verder gaan op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of een tweede fonds lanceren, dat verder gaat. Bijvoorbeeld met beleggingen in microfinanciering of in social impact fondsen. In bedrijven die écht het verschil maken op gebied van duurzaamheid. Uiteraard wanneer dit ook de wens is van onze deelnemers-coöperatie.

Bewaren

Bewaren

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000