Zo duurzaam is BrightPensioen

Pensioen is een voorziening voor een zorgeloze toekomst. Naast een pot met geld is daarvoor ook een leefbare samenleving noodzakelijk. Door duurzaam en verantwoord te beleggen bereiken we beide doelstellingen. Wij kiezen voor volledig duurzaam omdat we geloven dat dit meer rendement voor onze deelnemers en een betere toekomst voor ons allemaal oplevert. Maar wat is duurzaam?

Wat is duurzaam beleggen?

Opeens roept bijna iedere aanbieder dat er duurzaam of verantwoord belegd wordt. Toch is het ene duurzaam het andere niet. Er zijn verschillende niveau’s van duurzaam beleggen, welke we hieronder toelichten.

Niveau 1: Op basis van uitsluitingen

Het eerste niveau is op basis van uitsluitingen. Er wordt niet belegd in bedrijven of landen die zich bezig houden met activiteiten die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Denk aan tabak, kolen of wapens. Maar ook corruptie, gedwongen (kinder)arbeid en mensenrechtenschendingen behoren tot deze categorie. Op dit niveau zou niemand meer moeten willen beleggen…

Niveau 2: ESG beleggen

Een niveau hoger is ESG beleggen. Dat is een internationale standaard waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun inzet voor het milieu (Environment), mens en maatschappij (Social) en behoorlijk bestuur(Governance). Bedrijven die zijn opgenomen in ESG fondsen voldoen aan bepaalde richtlijnen op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en presteren vaak bovengemiddeld op deze gebieden.

Niveau 3: Impactbeleggen

Bij impactbeleggingen gaat het om beleggingen die een meetbare, positieve bijdrage te leveren aan het milieu of de maatschappij en tegelijkertijd een positief rendement genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleggingen in windmolenparken of waterzuiveringsinstallaties.

BrightPensioen het duurzaamst

Bright belegt in alle bovengenoemde categorieën. Het Bright Lifecycle fonds bestaat uit duurzame aandelen- en obligatie-indexfondsen (ETF’s) aangevuld met groene obligaties (greenbonds). Bedrijven die deel uitmaken van deze duurzame indexfondsen zijn gescreend op duurzaamheidsrichtlijnen. Oa door het duurzame researchbureau EIRIS dat de tien basisprincipes van de UN Global Compact gebruikt. Greenbonds zijn leningen voor duurzame energie- of bouw projecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

Van de belangrijkste zzp-pensioenaanbieders (ZZP-Pensioen en Brand New Day) belegt BrightPensioen het meest duurzaam. Alleen bij Bright zijn ook de obligaties duurzaam en alleen het Bright Lifecycle Fonds heeft impact beleggingen. Zie je hier de samenstelling van het Bright Lifecycle fonds.

Samenstelling Bright Life Cycle fonds

Wat levert duurzaam beleggen op?

Dat duurzaam beleggen niet alleen goed is voor de wereld maar ook voor de rendementen op lange termijn, blijkt uit de vele onderzoeken die zijn gedaan naar dit onderwerp. We noemen twee voorbeelden. Een studie uit 2015 analyseerde wetenschappelijk onderzoek, rapportages en artikelen en de conclusie was dat uit 80% van de geanalyseerde bronnen (meer dan 200) bleek dat duurzaamheidsprocedures een positief effect hebben op de beleggingsresultaten (bron: SSRN). Een andere studie uit 2016 toonde een direct verband aan tussen een betere prestaties op het gebied van ESG-kwesties en hogere aandelenkoersen. (bron: SSRN).

Ambitie

In de toekomst willen het fonds uitbreiden met beleggingen die verder gaan op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Bijvoorbeeld met beleggingen in microfinanciering of in social impact fondsen. In bedrijven die nog meer verschil maken op gebied van duurzaamheid. Uiteraard wanneer dit ook de wens is van onze deelnemers-coöperatie.

Duurzaamheid gaat over meer dan beleggen

Voor BrightPensioen gaat duurzaamheid over meer dan beleggen alleen.

  • Het gebruikelijke verdienmodel van pensioenaanbieders – waarbij je steeds meer gaat betalen naarmate je pensioenpot groeit – is niet duurzaam. En ook niet transparant. En ook niet eerlijk. Bij Bright betaalt iedere deelnemer een vaste vergoeding voor een lidmaatschap.
  • Pensioen waarover je als deelnemer weinig of niets te zeggen hebt vinden wij niet duurzaam. Bij BrightPensioen zijn deelnemers mede-eigenaar en krijgen het op deze manier voor het zeggen.
  • Last but not least: het Nederlands pensioenstelsel is verre van duurzaam en heeft zijn langste tijd gehad. Wij spannen ons in om dit veranderd te krijgen in een duurzaam stelsel. Een stelsel waarin iedereen een persoonlijk pensioenvermogen heeft.

Bewaren

Bewaren

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000