BrightPensioen duurzaamste aanbieder van individueel pensioen

Pensioen is een voorziening voor een zorgeloze toekomst. Naast een pot met geld is daarvoor ook een leefbare samenleving noodzakelijk. Door duurzaam en verantwoord te beleggen bereiken we beide doelstellingen. Als enige aanbieder belegt BrightPensioen volledig duurzaam en tegen kostprijs. Wij kiezen voor duurzaam omdat we geloven dat dit meer rendement voor onze deelnemers én een betere toekomst voor ons allemaal oplevert. Maar wat houdt dat in, ‘volledig duurzaam’? 

Wat is duurzaam beleggen?

Opeens roepen diverse aanbieders dat ze duurzaam beleggen. Maar het ene duurzaam is het andere niet. Bij veel aanbieders zijn de aandelen duurzaam maar de obligaties niet. Bovendien zijn er verschillende niveaus van duurzaam beleggen. Van alle zzp-pensioenaanbieders gaat BrightPensioen het verst op gebied van duurzaamheid. De verschillende niveaus van duurzaam beleggen lichten we hieronder toe.

Niveau 1: Op basis van uitsluitingen

Het eerste niveau is op basis van uitsluitingen. Er wordt niet belegd in bedrijven of landen die zich bezig houden met activiteiten die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Denk aan tabak, kolen of wapens. Maar ook corruptie, gedwongen (kinder)arbeid en mensenrechtenschendingen behoren tot deze categorie. Op dit niveau zou niemand meer moeten willen beleggen…

Niveau 2: ESG beleggen

Een niveau hoger is ESG beleggen. Dat is een internationale standaard waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun inzet voor het milieu (Environment), mens en maatschappij (Social) en behoorlijk bestuur (Governance). Bedrijven die zijn opgenomen in ESG fondsen voldoen aan bepaalde richtlijnen op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en presteren vaak bovengemiddeld op deze gebieden.

Niveau 3: Impactbeleggen

Het hoogste niveau van duurzaamheid is impactbeleggen. Hierbij wordt belegd in greenbonds. Oftewel groene obligaties, bijvoorbeeld uitgegeven door de Nederlandse Waterschapsbank. Dit zijn leningen voor duurzame projecten die een meetbare, positieve bijdrage aan milieu of maatschappij en tegelijkertijd een positief rendement opleveren. Denk hierbij aan beleggingen in windmolenparken of waterzuiveringsprojecten.

BrightPensioen het duurzaamst

Van de belangrijkste zzp-pensioenaanbieders (BrightPensioen, ZZP-Pensioen en Brand New Day) belegt BrightPensioen het meest duurzaam. Alleen bij Bright zijn ook de obligaties duurzaam en alleen het Bright Lifecycle Fonds heeft impact beleggingen. Zie je hier de samenstelling van het Bright Lifecycle fonds.

Samenstelling Bright Life Cycle fonds

Wat levert duurzaam beleggen op?

Leuk dat duurzaam beleggen goed is voor de wereld, maar wat levert het jou op? In elk geval minstens zoveel als niet-duurzaam beleggen, blijkt uit de vele onderzoeken die zijn gedaan naar dit onderwerp. Zo toonde onderzoek van MSCI aan dat bedrijven die investeren in ESG verbeterende maatregelen winstgevender en minder risicovol worden.

Ambitie

In de toekomst willen we het fonds uitbreiden met beleggingen die verder gaan op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Bijvoorbeeld met beleggingen in microfinanciering of in social impact fondsen. In bedrijven die nog meer verschil maken op gebied van duurzaamheid. Uiteraard wanneer dit ook de wens is van onze deelnemers-coöperatie.

Duurzaamheid gaat over meer dan beleggen

Voor BrightPensioen gaat duurzaamheid over meer dan beleggen alleen.

  • Het gebruikelijke verdienmodel van pensioenaanbieders – waarbij je steeds meer gaat betalen naarmate je pensioenpot groeit – is niet duurzaam. En ook niet transparant en eerlijk. Bij Bright betaalt iedere deelnemer een vaste vergoeding voor een lidmaatschap.
  • Pensioen waarover je als deelnemer weinig of niets te zeggen hebt vinden wij niet duurzaam. Bij BrightPensioen zijn deelnemers mede-eigenaar en krijgen het op deze manier voor het zeggen.
  • Last but not least: het Nederlands pensioenstelsel is verre van duurzaam en heeft zijn langste tijd gehad. Wij spannen ons in om dit veranderd te krijgen in een duurzaam stelsel. Een stelsel waarin iedereen een persoonlijk pensioenvermogen heeft.

Bewaren

Bewaren

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000