Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK)

Kapitaaloverdracht volgens het PSK
Heb je bij BrightPensioen vermogen opgebouwd op een lijfrente- of stamrecht-rekening en wil je het overhevelen naar een andere aanbieder? Dat is mogelijk.

Door banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen zijn er afspraken gemaakt zodat kapitaal opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerd product soepel overgeheveld kan worden naar een andere aanbieder. Deze afspraken betreffen het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.

Procedure
Om jouw vermogen bij BrightPensioen over te hevelen naar een andere aanbieder, hebben wij een aantal gegevens en documenten nodig. Wij verzoeken je om een ondertekend aanvraag verzoek (voorbeeld) naar ons toe te sturen met de volgende gegevens:

  • Jouw BrightPensioen rekeningnummer
  • Jouw naam en handtekening
  • De naam van de nieuwe aanbieder
  • Een kopie legitimatie, dat kan zijn een ID-kaart, paspoort of Nederlands rijbewijs.

Eventueel ontvangen we ook graag het volgende:

  • De contactgegevens van de andere aanbieder en indien al bekend jouw polis- of rekeningnummer bij deze aanbieder.

Tot slot hebben wij de NAV-bepaling nodig van de eerstvolgende standaard handelsdag (laatste dag van de maand) volgend op het aanvraag verzoek. NAV staat voor Net Asset Value. Met deze NAV-bepaling wordt de precieze waarde van het fonds en de participaties in het fonds vastgesteld. Dit hebben wij dus nodig om de waarde van jouw vermogen bij BrightPensioen vast te stellen. Aangezien BrightPensioen eenmaal per maand handelt krijgen wij een keer per maand deze NAV-bepaling binnen. Deze bepaling wordt opgesteld door Kasbank, de bewaarder van het Bright LifeCycle fonds, en ontvangen wij 3 werkdagen na de standaard handelsdag.

Voor een uitgaande waardeoverdracht wordt een afslag van 0,05% ingehouden op de waarde van jouw participaties bij BrightPensioen. Dit bedrag blijft achter in het Bright LifeCycle fonds om de zittende deelnemers te compenseren voor de transactie. Buiten deze afslag brengen wij geen aanvullende kosten in rekening voor het overdragen van jouw vermogen bij BrightPensioen naar een andere aanbieder.

Nadat BrightPensioen alle benodigde gegevens heeft ontvangen en de NAV-bepaling binnen heeft, zullen wij jouw vermogen binnen 14 dagen (of de eerstvolgende werkdag) overhevelen naar jouw andere aanbieder. Tegelijk met de overboeking stuurt BrightPensioen de fiscale gegevens van jouw rekening door naar deze aanbieder. Gezien het feit dat BrightPensioen één handelsdag per maand kent, dienen wij de benodigde gegevens (afgezien van de NAV-bepaling) te ontvangen vóór de laatste werkdag van de maand. Indien dat niet lukt dan kan de waardeoverdracht ten vroegste pas een maand later plaatsvinden.

Een voorbeeldbrief van het verzoek tot waardeoverdracht kun je hier terugvinden. Het aanvraag verzoek kan per mail verstuurd worden naar psk@brightpensioen.nl.

Rentevergoeding
Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij de termijn van 14 dagen overschrijden dan zullen wij de wettelijke rente (op niet-handelstransacties) vergoeden.

Meer informatie
Op de website van het Verbond en van de NVB kun je meer informatie vinden. Op deze websites is ook het PSK na te lezen. Alle deelnemers van het PSK zijn te vinden op de volgende pagina’s: Verzekeraars, Banken & Overige aanbieders.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000