Overstappen van of naar BrightPensioen

Wil je jouw lijfrente- of stamrecht overhevelen van een andere aanbieder naar BrightPensioen? Of andersom? Dat kan op deze pagina.

Image

Overstappen naar BrightPensioen

Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen hebben onderling afspraken gemaakt zodat fiscaal gefaciliteerde potjes – lijfrente – soepel overgeheveld kunnen worden tussen aanbieders. Deze afspraken liggen vast in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Via onderstaande knop kom je op de overstappagina om jouw lijfrente van een andere aanbieder naar Bright over te hevelen. Je ontvangt op het voorbeeldverzoek, dat je met een kopie ID naar je oude aanbieder kunt sturen.

Van Bright naar een andere aanbieder overstappen.

Jammer dat je weggaat. Maar: jouw geld, jouw keuze. Vul onderstaande gegevens in en wij maken het in orde.

Nadat jij bovenstaand formulier hebt ingevuld gebeurt het volgende:

  • Op de laatste dag van de maand wordt de waarde van het fonds vastgesteld. Daarmee kunnen wij de waarde van jouw vermogen bij Bright bepalen.
  • Na de de laatste werkdag van de maand, zal de waardeoverdracht een maand later plaatsvinden. Bright handelt immers maar eens per maand.
  • Binnen 14 dagen hevelen wij jouw vermogen over naar jouw nieuwe aanbieder en sturen we de fiscale gegevens van jouw rekening door.
  • Voor deze waardeoverdracht wordt 0,05% ingehouden op de waarde van jouw participaties bij BrightPensioen. Dit bedrag blijft achter in het fonds om de bestaande deelnemers te compenseren voor kostprijs van deze transactie.
  • Mocht Bright de termijn van 14 dagen overschrijden dan zullen wij de wettelijke rente (op niet-handelstransacties) vergoeden.

Op de website van vanAtotZekerheid en van de NVB kun je meer informatie vinden.

Dit zeggen onze deelnemers over Bright