Aangifte doen? Lees in deze blog hoe je jouw inleg bij Bright doorgeeft.

Lijfrente- of stamrecht overhevelen

Wil je jouw lijfrente- of stamrecht overhevelen van een andere aanbieder naar BrightPensioen? Of andersom? Dat kan op deze pagina.

Image

Kapitaaloverdracht volgens het PSK

Heb je bij BrightPensioen vermogen opgebouwd op een lijfrente- of stamrecht-rekening en wil je het overhevelen naar een andere aanbieder? Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we leggen je geen strobreed in de weg. Wel geldt als voorwaarde dat je minimaal een keer een lidmaatschapsfactuur hebt betaald. Immers: tot die tijd zijn er wel kosten gemaakt, en heeft Bright nog geen geld ontvangen.

Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen hebben onderling afspraken gemaakt zodat fiscaal gefaciliteerde potjes – lijfrente – soepel overgeheveld kunnen worden tussen aanbieders. Deze afspraken liggen vast in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Procedure

Om jouw potje van Bright over te hevelen naar een andere aanbieder, hebben wij wel een aantal zaken nodig. Wij vragen je een ondertekende aanvraag (zie voorbeeld) te sturen naar psk@brightpensioen.nl met de volgende gegevens:

 • Jouw BrightPensioen rekeningnummer
 • Naam en handtekening
 • Een kopie legitimatie (ID-kaart, paspoort of Nederlands rijbewijs)
 • De naam en contactgegevens van de nieuwe aanbieder. En indien bekend jouw polis- of rekeningnummer bij deze aanbieder.

Vervolgens wordt de eerstvolgende standaard handelsdag (laatste dag van de maand) de NAV (Net Asset Value) bepaald. Daarmee wordt de waarde van het fonds vastgesteld en kunnen wij de waarde van jouw vermogen bij BrightPensioen vaststellen. Wij ontvangen deze ongeveer drie werkdagen na de standaard handelsdag van Caceis.

Omdat BrightPensioen één handelsdag per maand kent, moeten wij jouw gegevens ontvangen vóór de laatste werkdag van de maand. Na deze dag zal de waardeoverdracht ten vroegste een maand later plaatsvinden.

Vervolgens hevelen wij jouw vermogen binnen 14 dagen over naar jouw nieuwe aanbieder. Tegelijk met de overboeking stuurt BrightPensioen de fiscale gegevens van jouw rekening door naar deze aanbieder.

Voor deze waardeoverdracht wordt 0,05% ingehouden op de waarde van jouw participaties bij BrightPensioen. Dit is niet voor Bright, maar dit bedrag blijft achter in het Bright LifeCycle fonds om de zittende deelnemers te compenseren voor kostprijs van deze transactie.

Mocht Bright de termijn van 14 dagen overschrijden dan zullen wij de wettelijke rente (op niet-handelstransacties) vergoeden.

Meer informatie

Op de website van vanAtotZekerheid en van de NVB kun je meer informatie vinden. Op deze websites is ook het PSK na te lezen. Alle deelnemers van het PSK zijn te vinden op de volgende pagina’s: VerzekeraarsBanken & Overige aanbieders.

Image

Onze oplossing voor jou

Bright
Helder en slim

 • Je geld is veilig

  Wat er ook met Bright gebeurt: jij blijft eigenaar van jouw geld.

 • We zijn een social enterprise

  We gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Je wordt mede-eigenaar

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.