Je hebt tot 31 december de tijd om je jaarruimte te benutten. Bereken jouw jaarruimte vandaag.

Vragen over Overboeken

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Kan ik mijn levensloop tegoed overhevelen naar BrightPensioen?

  Fiscaal geruisloos overhevelen van een levenslooptegoed is in principe alleen mogelijk naar een tweede pijler pensioen. Bij een pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

  Je kunt het tegoed laten uitkeren. De aanbieder houdt dan loonheffing in op het uitgekeerde bedrag. Als het uitgekeerde bedrag binnen jouw jaar- en reserveringsruimte valt, kun je het bedrag inleggen als lijfrente. Eventueel in delen verspreid over een paar jaar. Vervolgens kun je ingehouden loonheffing weer terugvragen bij de Belastingdienst.

  Nog niet helemaal helder? We helpen je graag. Neem contact op.

 • Hoe kan ik een bedrag van mijn beleggingsrekening naar mijn pensioenrekening overhevelen/overboeken?

  Je kunt zelf een bedrag van je beleggingsrekening naar je pensioenrekening overboeken. Het geld wordt dan vastgezet voor je pensioen. Dit doe je in de online portal. Log in, klik op je beleggingsrekening en scroll naar onder. Klik op “geld overboeken”, kies je pensioenrekening als tegenrekening, vul een bedrag in en bevestig het door op “overboeken” te klikken. Zodra wij je verzoek hebben goedgekeurd, zal het geld overgemaakt worden.

  Let op! Wil je geld overboeken als onderdeel van je jaarruimte? Doe dit uiterlijk op de laatste dag van het jaar om je jaarruimte van dit jaar te benutten.

 • Kan ik ook mijn stamrecht overboeken of overhevelen naar BrightPensioen?

  Dat kan zeker. Je bent van harte welkom! Heb je ooit een ontslagvergoeding, ofwel stamrecht of gouden handdruk, ontvangen en staat dit geld binnen een Stamrecht B.V. of op een stamrechtrekening (bij een bank of verzekeraar)? Dan kun je een speciale stamrechtrekening (beleggingsrekening) openen bij BrightPensioen en het geld hiernaar overmaken. Je betaalt hiervoor het vaste lidmaatschap. Wij beleggen duurzaam en tegen kostprijs.

  Ben je al klant bij Bright? Dan is het helemaal aantrekkelijk: je betaalt namelijk niets extra voor een tweede (stamrecht) rekening.

 • Kan ik een overbruggingslijfrente overhevelen/ overboeken?

  Een overbruggingslijfrente kun je – net als andere lijfrentes – overhevelen naar BrightPensioen. De bijbehorende rechten blijven bestaan.

  Als je een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kun je de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde gebruiken als overbruggingslijfrente. Met deze overbruggingslijfrente kun je een uitkering ontvangen tot je pensioendatum. Indien voor de betreffende lijfrentepolis na 1 januari 2006 geen premie meer is voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend*. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin je:  of 65 jaar wordt, of de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt of jouw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar.

  *Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen/ overboeken?

  Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een lijfrente (derde pijler) zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

  Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever. Volg deze 5 stappen om het te regelen.

 • Kan ik bestaande lijfrentes overhevelen (overboeken) naar BrightPensioen?

  Ja! Lijfrente, oftewel pensioenpotjes die je hebt opgebouwd in de derde pijler, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of op een bankspaarrekening, kun je overhevelen naar BrightPensioen. Voor bestaande BrightPensioen deelnemers is dit aantrekkelijk, omdat Bright alleen verdient aan het jaarlijks lidmaatschap en tegen kostprijs belegt.

  Om dit proces in gang te zetten vind je hier een stappenplan en het aanvraagformulier.
  Nog belangrijk: indien je een lijfrente hebt dat onder het ‘oude regime’ valt, vervalt dit oude regime. BrightPensioen valt namelijk onder het ‘nieuwe regime’ lijfrente.