De prijskaartjes van beleggen tegen kostprijs

  • 0,07%

    De instapvergoeding voor elke storting die je doet.

  • ca. 0,13% / 0,19%

    De lopende fondskosten defensief / neutraal in 2023.

  • 0,05%

    De uitstapvergoeding voor wanneer je het fonds verlaat.