9 september 2021

Zo behartigen we jullie belangen in Den Haag

Als social enterprise is één van onze missies: een eerlijker pensioenstelsel voor alle werkenden. Omdat mensen die via de derde pijler pensioen opbouwen – zoals zelfstandigen – op een aantal vlakken in het nadeel zijn ten opzichte van mensen in loondienst die dat doen via de tweede pijler, laten we de stem van onze leden in Den Haag horen. En…. er wordt geluisterd!

Via de media

Dat doen we onder andere via opiniestukken in de media. Enkele voorbeelden:

Zo proberen we niet alleen het (publieke) debat aan te zwengelen, maar het zorgt er ook voor dat we uitgenodigd worden in ‘Den Haag’. Voor bijeenkomsten van het Ministerie van Sociale Zaken, de SER en de Stichting van de Arbeid bijvoorbeeld, wanneer het over pensioen in de derde pijler of voor zelfstandigen gaat.

Genoemd in rapport Rekenkamer

Wij zijn blij om te zien dat deze inspanningen z’n vruchten afwerpen. In het rapport van het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn maar liefst 13 pagina’s (hoofdstuk 5.1) gewijd aan lijfrente. Op pagina 46 lees je zelfs dat individueel pensioensparen ingewikkeld gevonden wordt, zo “blijkt uit gesprekken die wij voerden met een aanbieder van zzp-pensioen”. Het advies luidt dan ook: eenvoudiger maken, de fiscale ruimte fors vergroten en de naam lijfrente vervangen door ‘aanvullend pensioensparen’. Hier kunnen wij alleen maar achter staan!

Zelfde regels voor alle werkenden

Ook in het pensioenakkoord zijn deze adviezen zichtbaar. Een uitganspunt is dat voor alle werkenden die pensioen (willen) opbouwen, dezelfde (fiscale) regels moeten gaan gelden. Zo moet de fiscale ruimte voor pijler twee en drie gelijkgetrokken worden, zodat er in de derde pijler meer opgebouwd kan worden.

Tijdelijke lijfrentes afschaffen? Nee!

Dat bracht blijkbaar iemand in Den Haag op het idee om ook de regels voor de pensioenuitkeringen gelijk te trekken. En dat lijfrente – net als werknemerspensioen – alleen nog maar levenslang uitgekeerd zou moeten worden. Maar juist de flexibiliteit bij lijfrente is voor mensen aantrekkelijk. Als het doel is: de verschillen tussen beide pijlers wegnemen én meer mensen aan het pensioensparen krijgen; waarom dan niet de derde pijler als voorbeeld nemen?

Dus klommen wij weer in de pen en schreven: Liever een tijdelijk pensioen dan een levenslange lijfrente. Dit opiniestuk werd geplaats in het FD en op ZiPconomy. En niet zonder succes: enkele dagen later leken de plannen alweer van de baan.

Vereniging Zelfstandigen Nederland

Wie schrijft die blijft. Maar wie samenwerkt ook! En aangezien de traditionele ‘polder-partijen’ – vakbonden en werkgeversorganisaties – de belangen van zelfstandigen niet altijd even goed voor ogen hebben (om het maar even netjes uit te drukken), sloten wij ons aan bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Samen staan we sterk(er) en de VZN vertegenwoordigt inmiddels meer dan 100.000 zelfstandigen. En waar het onderwerp pensioen betreft, is Bright de aanjager en kennispartner van de VZN!

Heb je andere ideeën op dit vlak waar we echt eens naar moeten kijken, neem gerust contact op.