28 juni 2021

Bright sluit zich aan bij Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

BrightPensioen steunt de ideeën van VZN over de oudedagsvoorziening voor zelfstandig ondernemers. Wij sluiten ons daarom vanaf 1 juni 2021 aan als partner van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). VZN is de vereniging van organisaties die opkomt voor de belangen van zelfstandig ondernemers. De verenging maakt zich hard voor een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Vereniging Zelfstandigen Nederland pleit in haar manifest en in het onlangs met ONL en AVV gesloten sociaal akkoord, voor omvorming van de huidige fiscale regelingen voor zelfstandigen tot een modern sociaal stelsel. In dit stelsel zouden fiscale faciliteiten voor zelfstandigen gekoppeld moeten worden aan de opbouw van een financiële buffer.

“Met deze buffer kunnen zelfstandigen voorzien in hun oudedagsvoorziening, scholing en opvang van inkomstenderving, bijvoorbeeld bij vraaguitval en ziekte”, aldus Cristel van de Ven, voorzitter van VZN. VZN wil zelfstandigen meer speelruimte en flexibiliteit kunnen geven bij de opbouw van hun oudedagsvoorziening.

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “Op dit moment is de fiscale wetgeving voor zelfstandigen voor wat betreft hun oudedagsvoorziening zodanig ingewikkeld, dat dit belemmerend werkt bij de opbouw van pensioen. We herkennen ons in de standpunten van VZN op dit onderwerp.”

Verstevigen positie (in Den Haag)

Met de aansluiting van de leden van BrightPensioen bij VZN bundelen nog meer vertegenwoordigers van zelfstandig ondernemers hun krachten. Hiermee verstevigt VZN haar positie als gesprekspartner voor politiek Den Haag en aan de maatschappelijke overlegtafels.

 

Berichten in de media:

VVP: BrightPensioen wordt partner van VZN

De Ondernemer: BrightPensioen sluit aan bij Zelfstandigen Nederland