24 oktober 2022

Waarom de krappe arbeidsmarkt pensioen een populaire arbeidsvoorwaarde maakt

Door de krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers op zoek naar onderscheidende arbeidsvoorwaarden. Een pensioenvoorziening is daarom steeds populairder geworden. Als gevolg hiervan zijn bij BrightPensioen in 2022, veel meer werkgevers als klant aan boord gekomen dan voorgaande jaren. Recentelijk sloot de duizendste werkgever zich aan.

Zakelijke dienstverleners zorgen voor de sterkste groei van het aantal werkgevers dat voor BrightPensioen kiest. Vooral bedrijven die actief zijn in ICT/software, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, educatie en overige zakelijke dienstverlening bieden steeds vaker een pensioenoplossing aan hun werknemers aan. Het gaat vaak om jongere bedrijven die uit de startfase komen en groeiambities hebben. Zij zijn niet verplicht zich bij een pensioenfonds aan te sluiten en willen iets aan pensioen doen voor hun werknemers. Steeds vaker kiezen deze nieuwe spelers voor BrightPensioen.

Traditionele pensioenregeling steeds minder passend

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “In de jacht naar personeel ontdekken werkgevers dat het wel of niet iets aanbieden op gebied van pensioen het verschil kan maken bij de keuzes die kandidaten maken. Bedrijven in branches waarvoor geen verplicht pensioenfonds bestaat, kunnen zich eigenlijk niet meer veroorloven helemaal niets te regelen rondom het pensioen voor hun werknemers. We zien naast de wat jongere bedrijven ook bedrijven die al langer bestaan, maar om diverse redenen een ‘traditionele pensioenregeling’ niet passend vinden. Bijvoorbeeld omdat ze dan vastzitten aan een pensioencontract. Of omdat alle werknemers dan verplicht moeten deelnemen. Vaak geven ze wel een compensatie vanwege het ontbreken van een pensioenregeling, maar werknemers willen toch graag ontzorgd worden. Als ze ontdekken dat bij ons niemand ergens aan vast zit, werknemers ontzorgd worden, maar wel de regie over hun eigen pensioenpot krijgen, zijn ze om. Je ziet soms een last van een werkgever afvallen als ze een uurtje met ons hebben gekletst.”

Onbegrijpelijke oplossing minister Schouten

De oplossing die wij aanbieden aan werkgevers werkt dus goed. Toch wordt deze oplossing totaal over het hoofd gezien in politiek Den Haag. Minister Schouten stelde recentelijk voor een basispensioenregeling te ontwikkelen om het voor kleinere en startende werkgevers makkelijker te maken een ‘execution only’ pensioenregeling aan te bieden, waarvoor geen WFT-adviseur nodig is. Zonneveld daarover: “Vreemd dat er nu in de tweede pijler iets ontwikkeld moet worden wat via de derde pijler al mogelijk is. Een basisregeling die tegen lage kosten ‘execution only ‘aangeboden kan worden. En deze derde pijler oplossing biedt veel flexibiliteit en keuzevrijheid voor (startende) ondernemers. Aangezien derde pijler producten al onder de WFT vallen zijn de deelnemers vanzelf beschermd, en is – anders dan in de tweede pijler – een WFT-adviseur niet noodzakelijk. Opvallend is dat de input hiervoor komt vanuit de Stichting van de Arbeid met een aanscherping van het ‘Aanvalsplan Witte Vlek’. Voor ditzelfde aanvalsplan heeft BrightPensioen twee jaar geleden input geleverd en aangetoond hoe de derde pijler kan helpen bij het terugdringen van de witte vlek. Deze input is niet in het aanvalsplan terechtgekomen. Het is niet te begrijpen dat een panklare, werkende en simpele oplossing voor werkgevers niet wordt opgenomen in dat aanvalsplan.”

Arbeidsvormneutraal pensioen

In de wet Toekomst Pensioenen, die binnenkort van kracht moet worden, is te lezen dat de fiscale verschillen tussen de tweede en derde pijler zullen worden weggenomen: een arbeidsvormneutraal pensioen. Als die wet van kracht is zal het aantal werkgevers dat kiest voor een pensioenoplossing in de derde pijler naar verwachting nog veel groter worden.