Vragen over Werkgever & werknemer

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Het verschil tussen inleg via de werkgever of via de werknemer

  Als je pensioen faciliteert zijn er zijn twee manieren om in te leggen. Via de werkgever of via de werknemer. In alle gevallen werkt het via automatische incasso.

  1. Incasseren bij de werkgever. Hiervoor kies je als je 100% controle wilt hebben over hoeveel er ingelegd wordt. In dat geval incasseren we de inleg via de bankrekening van de werkgever.
   De medewerker moet hiervoor een ‘volmacht tot inhouding lijfrente’ tekenen. Dit omdat er een inhouding op het nettoloon plaatsvindt. Een voorbeeld daarvan is hier te downloaden. In dit geval kan de medewerker niet zelf de inleg aanpassen.
  2. Incasseren bij de medewerker. In dit geval incasseren we de inleg van de bankrekening van de medewerker. De medewerker kan zelf zijn inleg aanpassen en heeft meer flexibiliteit.

  Als je voor optie twee kiest, maar wel wilt weten of er ingelegd wordt, kun de medewerkers vragen het jaarlijks financieel overzicht te laten zien. Of een kopie bankafschrift met de maandelijkse incasso van BrightPensioen.

 • Als ik een bijdrage doe voor mijn werknemers, hoe zet ik dit dan op de salarisstrook?

  De inleg bij BrightPensioen wordt altijd gedaan vanuit het nettosalaris. Ook als je als werkgever een bijdrage op de pensioenrekening van de werknemer doet. Hoe dit werkt en hoe je dit kunt verwerken op de salarisstrookzie je hier:

    Zonder pensioen Bij 100 euro werkgeversbijdrage 
  Bruto maandloon € 2.500 € 2.500 
  Bijdrage oudedag   € 100 
  Bruto maandloon na bijdrage € 2.500 € 2.600 
  Loonheffing € -479 € -521 
  Nettosalaris € 2.021 € 2.079 
  Pensioenafdracht   € -100 
  Nettosalaris vóór belastingteruggave   € 1.979 

  Het lijkt nu alsof de werknemer zelf een deel betaalt, omdat er belasting wordt gerekend over de bijdrage oudedag. Onderaan de streep blijft er minder dan honderd euro over, terwijl de medewerker dit bedrag wel inlegt.

  Gelukkig zit dit anders! Tijdens de aangifte inkomstenbelasting geeft de werknemer zijn inleg bij Bright namelijk op. De medewerker krijgt de betaalde belasting hierover terug. In dit geval: € 42. Daarmee komt het nettosalaris van de medewerker weer op € 2.021 uit.

    Zonder pensioen Bij 100 euro werkgeversbijdrage 
  Nettosalaris € 2.021 € 2.079 
  Pensioenafdracht   € -100 
  Nettosalaris vóór belastingteruggave   € 1.979 
  Belastingteruggave   € 42 
  Nettosalaris € 2.021 € 2.021 
  Opbouw pensioen € 0 € 100 

  Nog belangrijk: voor bovenstaand fiscaal voordeel is het nodig dat de inleg binnen de jaarruimte van de medewerker valt. Dit bereken je/werknemers simpel met onze jaarruimte tool. 


  Relevante link:

 • Kan ik BrightPensioen ook aanbieden aan zzp'ers die voor mij werken?
  Goed idee! Dat kan zeker Het is slim om waardevolle zzp’ers te vriend te houden. Zo kun je ervoor kiezen om pensioen aan te bieden en dat jij, als opdrachtgever, het inschrijfgeld en het jaarlijkse lidmaatschap betaalt. De freelancers kunnen verder zelf bepalen hoeveel ze inleggen.
 • Wat zijn de kosten voor het faciliteren van pensioen voor mijn medewerkers?

  Als je pensioen wilt faciliteren betaal je voor de medewerkers die meedoen de inschrijfkosten (eenmalig € 50 per medewerker) en de vergoeding voor het lidmaatschap (jaarlijks € 180 per medewerker). Bij meer dan twintig medewerkers gelden lagere lidmaatschapstarieven.

 • Kan er iemand langskomen om mij en mijn werknemers uitleg te geven over pensioen?

  We helpen je graag! Afhankelijk van de grootte van je bedrijf kunnen we een webinar of workshop organiseren. Bij een workshop komt een van onze pensioenexperts langs om haarfijn uit te leggen hoe (Bright)pensioen werkt. Voor een live webinar kun je online een afspraak maken. Interesse? Of wil je meer weten? Neem dan even contact met ons op.

 • Hoe kan ik een nieuwe werknemer toevoegen als ik al pensioen faciliteer voor mijn werknemers?
  Als je al pensioen faciliteert voor jouw werknemers maar je wil een nieuwe werknemer toevoegen, dan kan je via deze pagina zijn/ haar gegevens invullen.
 • Hoe of waar geef ik als werkgever aan dat ik pensioen wil faciliteren voor mijn werknemers?

  Als je als werkgever pensioen wil faciliteren voor jouw werknemers, dan kan je op deze pagina jouw eigen gegevens invullen. Wij nemen vervolgens contact met je op.
  Indien je al pensioen faciliteert voor jouw werknemers maar je wil een nieuwe werknemer aanmelden, kan dat via deze pagina.

 • Kan ik als werkgever direct op de rekening van mijn medewerkers inleggen?

  Het is mogelijk om als werkgever direct op de rekening van medewerkers in te leggen. Aangezien we maar van één rekeningnummer kunnen incasseren, is het (als de werkgever de inleg doet) voor de medewerkers niet mogelijk om de inleg aan te passen of om vanaf een eigen rekening bedragen te laten incasseren.

 • Hoe kan ik als werkgever controleren of mijn medewerkers inleggen?

  Als je pensioen faciliteert voor je medewerker wil je wellicht wel verifiëren of de medewerker hiervan ook gebruik maakt. De pensioenpot van de medewerker is echter een individuele rekening (lijfrente) van de medewerker zelf. Als werkgever heb je hier geen toegang toe. Om er zeker van te zijn dat er wel ingelegd wordt heb je de volgende mogelijkheden:

  1. We incasseren de inleg bij de werkgever. In dat geval weet je zeker hoeveel er ingelegd wordt. De medewerker moet hiervoor een ‘volmacht tot inhouding lijfrente’ tekenen omdat er een inhouding op het netto loon plaatsvindt. Een voorbeeld daarvan is hier te downloaden. In dat geval zorgen we ervoor dat de medewerker niet zelf de inleg kan aanpassen.
  2. Als we de inleg bij de medewerker incasseren kun je de medewerker vragen het jaarlijkse financieel overzicht te laten zien. Of een kopie bankafschrift waarop de maandelijkse incasso van BrightPensioen te zien is.
 • Hoe geef ik wijzigingen door voor mijn werknemers?

  Via de servicepagina voor werkgevers kun je alle mutaties doorgeven: indiensttredingen, uitdiensttredingen en mutaties in de inleg (indien dit via de werkgever wordt geïncasseerd).

 • Op welke manier kan ik als werkgever pensioen faciliteren voor mijn werknemers?

  Je kunt als werkgever pensioen faciliteren en de inschrijf- en lidmaatschapskosten betalen voor jouw werknemers. Daarnaast kun je ook bijdragen in de opbouw in de vorm van extra bruto salaris (onder de noemer “bijdrage oudedag” bijvoorbeeld). Hierdoor stimuleer je dat medewerkers starten met pensioenopbouw. De werknemer betaalt hier initieel inkomstenbelasting over en dient deze zelf terug te vragen.

  Onze ervaring is dat zo’n 30% van de werknemers meedoet als de werkgever alleen het lidmaatschap betaalt. Als een werkgever ook een bijdrage doet aan pensioenopbouw, stijgt dit percentage verder naar 70 – 90%.

  Relevante pagina's:

 • Biedt BrightPensioen een nabestaandenpensioen?

  BrightPensioen biedt alleen ‘een potje voor later’ en geen nabestaandenpensioen. Wat een (voordelig) alternatief kan zijn voor een nabestaandenpensioen, is een overlijdensrisicoverzekering.
  BrightPensioen biedt zelf geen verzekeringen, maar heeft sinds juli 2016 een samenwerking met Allianz. Allianz biedt een overlijdensrisicoverzekering.

 • Als mijn werkgever geen pensioen faciliteert, kan ik dan lid worden van BrightPensioen?

  Iedereen kan een rekening openen bij BrightPensioen. Jouw werkgever kan het lidmaatschap betalen en daarmee pensioen faciliteren. Dit brengt een aantal (fiscale) voordelen met zich mee, maar dit hoeft niet natuurlijk. Je kunt ook zelf starten bij BrightPensioen en zelf de lidmaatschapsvergoeding betalen.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst treed / ontslag neem bij mijn werkgever?

  Jouw pensioen bij Bright blijft altijd van jou. Als je uit dienst treed, dan heb je de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt stoppen met inleggen en een inlegpauze inlassen. Je betaalt dan geen lidmaatschap meer, maar jouw pensioenvermogen blijft wel belegd en rendeert door.
  2. Je kunt blijven inleggen. In dat geval betaal jijzelf of jouw nieuwe werkgever het jaarlijkse lidmaatschap (210 euro).

  Relevante pagina's:

 • Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

  Je kunt de inkomstenbelasting terugvragen over het totale bedrag dat je bij BrightPensioen op jouw pensioenrekening hebt ingelegd. Mocht jouw werkgever ook bijdragen aan jouw pensioenopbouw, dan kan je zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in jouw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel inkomstenbelasting je betaalt.

 • Moeten alle medewerkers verplicht meedoen?

  Nee. Dat is het mooie aan de flexibiliteit van BrightPensioen. Medewerkers kiezen in principe zelf of ze een rekening willen openen voor hun pensioenopbouw. Als werkgever kun je dit natuurlijk wel aanbieden en stimuleren, waardoor het voor je werknemers (extra) interessant wordt om mee te doen. Maar, vrijheid staat voorop: het is en blijft een individuele pensioenopbouw. Medewerkers bepalen zelf of ze meedoen en hoeveel ze inleggen.

 • Wat gebeurt er als een medewerker uit dienst gaat?

  De BrightPensioen rekening staat altijd op naam van het individu. Deze pensioenrekening blijft gewoon bestaan dus en gekoppeld aan de medewerker. Ook als hij of zij (bijvoorbeeld) verandert van baan.

  Gaat een medewerker uit dienst? Geef dit aan ons door. Wij benaderen de medewerker om te overleggen wat hij of zij wilt doen met de pensioenrekening.

 • Betaal ik als werkgever ook voor de werknemers die geen rekening openen bij BrightPensioen?

  Daar kunnen we kort over zijn: nee. Je betaalt alleen voor de werknemers die meedoen met Bright. Op je factuur kun je altijd zien wie dat zijn.

 • Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen/ overboeken?

  Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een lijfrente (derde pijler) zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

  Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever. Volg deze 5 stappen om het te regelen.