Vragen over Werkgever & werknemer

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Het verschil tussen inleg via de werkgever of via de werknemer

  Als je pensioen faciliteert zijn er zijn twee manieren om in te leggen. Via de werkgever of via de werknemer. In alle gevallen werkt het via automatische incasso.

  1. Incasseren bij de werkgever. Hiervoor kies je als je 100% controle wilt hebben over hoeveel er ingelegd wordt. In dat geval incasseren we de inleg via de bankrekening van de werkgever.
   De medewerker moet hiervoor een “volmacht tot inhouding lijfrente” tekenen. Dit omdat er een inhouding op het nettoloon plaatsvindt. Een voorbeeld daarvan is hier te downloaden. In dit geval kan de medewerker niet zelf de inleg aanpassen.
  2. Incasseren bij de medewerker. In dit geval incasseren wij de inleg van de bankrekening van de medewerker. De medewerker kan zelf zijn inleg aanpassen en heeft meer flexibiliteit.

  Als je voor optie twee kiest, maar wel wilt weten of er ingelegd wordt, kun de medewerkers vragen het jaarlijks financieel overzicht te laten zien. Of een kopie bankafschrift met de maandelijkse incasso van BrightPensioen.

 • Als ik een bijdrage doe voor mijn werknemers, hoe zet ik dit dan op de salarisstrook?

  De inleg bij BrightPensioen wordt altijd gedaan vanuit het nettosalaris. Ook als je als werkgever een bijdrage op de pensioenrekening van de werknemer doet. Hieronder een voorbeeld. De bijdrage door werkgever is in dit geval € 200.

    Zonder BrightPensioen Bij 200 euro werkgeversbijdrage 
  Brutomaandloon   € 3.000  € 3.000
  Bruto bijdrage oudedagsvoorziening    € 200 
  Loonheffing   – € 602  – € 700
  Nettosalaris   € 2.398   € 2.500

   

  Het bedrag dat de werknemer inlegt voor pensioen: € 200
  Dit doet de werknemer via de online BrightPensioen portal

  Resterend salaris na pensioeninleg: € 2.300

  Belastingteruggave (berekend als maandbedrag): € 74
  Jaarlijks tijdens de aangifte inkomstenbelasting of via een zelf
  aan te vragen maandelijkse aanslag

  Wat het uiteindelijke salaris zou zijn na belastingteruggave: € 2.374
  Dit verschilt € 24 van het salaris zonder pensioen

  Opbouw pensioen: € 200
  Medewerker bouwt dus € 200 pensioen op en dat ‘kost’ € 24

   

  Nog belangrijk: de voorwaarde voor belastingteruggave, is dat de inleg binnen de jaarruimte van de medewerker valt. Dit kan simpel berekend worden met onze jaarruimte tool. 


  Relevante link:

 • Kan ik BrightPensioen ook aanbieden aan zzp'ers die voor mij werken?
  Dat kan zeker. Goed idee! Slim om waardevolle zzp’ers tevreden te houden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om pensioen aan te bieden en dat jij, als opdrachtgever, het inschrijfgeld en het jaarlijkse lidmaatschap betaalt. De freelancers kunnen verder zelf bepalen hoeveel ze inleggen.
 • Wat zijn de kosten voor het faciliteren van pensioen voor mijn medewerkers?

  Als je pensioen wilt faciliteren, betaal je alléén voor de medewerkers die meedoen.

  Jij betaalt als werkgever de inschrijfkosten (eenmalig € 50 per medewerker) en de vergoeding voor het lidmaatschap (jaarlijks € 180 per medewerker). Bij meer dan twintig medewerkers gelden lagere lidmaatschapstarieven.

 • Kan er iemand langskomen om mij en mijn werknemers uitleg te geven over pensioen?

  Zeker. Wij helpen graag! Afhankelijk van de grootte van je bedrijf, kunnen wij bijvoorbeeld een webinar of workshop organiseren. Bij een workshop komt een van onze pensioenexperts langs om haarfijn uit te leggen hoe (Bright en) pensioen werkt. Voor een live webinar kun je online een afspraak maken. Interesse of meer weten? Neem dan even contact met ons op.

 • Hoe kan ik een nieuwe werknemer toevoegen, als ik al pensioen faciliteer voor mijn werknemers?
  Als je pensioen faciliteert via BrightPensioen voor jouw werknemers en je wilt een nieuwe werknemer toevoegen, dan kan dat via de speciale servicepagina voor werkgevers.
 • Hoe of waar geef ik als werkgever aan dat ik pensioen wil faciliteren voor mijn werknemers?

  Goed dat je pensioen gaat regelen (via BrightPensioen). Laat je gegevens op deze pagina achter. Wij nemen dan snel contact met je op.

  Indien je al pensioen faciliteert voor jouw werknemers en iets wilt regelen, dan kan dat via de servicepagina voor werkgevers.

 • Kan ik als werkgever direct op de rekening van mijn medewerkers inleggen?

  Ja, dat is mogelijk.

  Lees meer over het verschil tussen inleg via de werkgever of via de werknemer in deze FAQ.

 • Hoe kan ik als werkgever controleren of mijn werknemers inleggen?

  Als je pensioen faciliteert voor je werknemers, wil je wellicht verifiëren dat de werknemers hiervan gebruikmaken. Alleen, de pensioenpot is een individuele rekening (lijfrente). Als werkgever heb je hier geen toegang toe. Om toch te kunnen zien dat er ingelegd wordt, heb je de volgende mogelijkheden:

  1. Wij incasseren de inleg bij de werkgever. Zo ben jij er zeker van dat het bedrag ingelegd wordt. De werknemer moet hiervoor een “volmacht tot inhouding lijfrente” tekenen, omdat er een inhouding op het nettoloon plaatsvindt. Een voorbeeld is hier te downloaden. In dit geval zal de werknemer niet zelf de inleg kunnen aanpassen.
  2. Als wij de inleg bij de werknemer incasseren, kun je hem of haar vragen het jaarlijkse financieel overzicht te laten zien. Of een kopie bankafschrift waarop de maandelijkse incasso van BrightPensioen te zien is.
 • Hoe geef ik wijzigingen door voor mijn werknemers?

  Via de servicepagina voor werkgevers kun je alle mutaties doorgeven. Denk aan: indiensttreding, uitdiensttreding en mutaties met betrekking tot inleg (indien dit via de werkgever gaat).

 • Op welke manier kan ik als werkgever pensioen faciliteren voor mijn werknemers?

  Je kunt als werkgever pensioen faciliteren en de inschrijf- en lidmaatschapskosten betalen voor jouw werknemers. Daarnaast kun je ook bijdragen in de opbouw, in de vorm van extra brutosalaris (onder de noemer “bijdrage oudedag” bijvoorbeeld). Hierdoor stimuleer je dat medewerkers starten met hun pensioenopbouw. De werknemer betaalt hier inkomstenbelasting over, maar kan deze terugvragen (mits de inleg binnen de jaarruimte valt) tijdens de aangifte inkomstenbelasting of via een zelf aan te vragen maandelijkse aanslag.

  Onze ervaring is dat zo’n 30% van de werknemers meedoet, als de werkgever enkel het lidmaatschap betaalt. Als een werkgever ook een bijdrage doet aan de pensioenopbouw, stijgt dit percentage naar 70% – 90%.

  Relevante pagina's:

 • Biedt BrightPensioen een nabestaandenpensioen?

  BrightPensioen biedt ‘een pot voor later’ en geen nabestaandenpensioen. Wat een (voordelig) alternatief kan zijn voor een nabestaandenpensioen, is een overlijdensrisicoverzekering. Bright zal zo’n verzekering lanceren eind 2021. Exclusief voor haar leden.

 • Als mijn werkgever geen pensioen faciliteert, kan ik dan lid worden van BrightPensioen?

  Iedereen kan een rekening openen bij BrightPensioen. Jouw werkgever kan het lidmaatschap betalen en daarmee pensioen faciliteren. Dit brengt een aantal (fiscale) voordelen met zich mee, maar dit hoeft niet natuurlijk. Je kunt ook zelf starten bij BrightPensioen en zelf de lidmaatschapsvergoeding betalen.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst treed / ontslag neem bij mijn werkgever?

  Jouw pensioen bij Bright blijft altijd van jou. Als je uit dienst treedt, dan heb je de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt stoppen met inleggen en een inlegpauze inlassen. Je betaalt dan geen lidmaatschap meer, maar jouw pensioenvermogen blijft belegd en rendeert door. Lees de voorwaarden.
  2. Je kunt blijven inleggen. In dat geval betaal je zelf of jouw nieuwe werkgever het jaarlijkse lidmaatschap.

  Relevante pagina's:

 • Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

  Je kunt de inkomstenbelasting terugvragen over het totale bedrag dat je bij BrightPensioen op jouw pensioenrekening hebt ingelegd, mits dit binnen je jaar- en reserveringsruimte valt. Mocht je werkgever ook bijdragen aan jouw pensioenopbouw, dan kan je zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in jouw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel je terugkrijgt, is afhankelijk van hoeveel inkomstenbelasting je betaalt.

 • Moeten alle medewerkers verplicht meedoen?

  Nee. Dat is het mooie aan de flexibiliteit van BrightPensioen. Medewerkers kiezen in principe zelf of ze een rekening willen openen voor hun pensioenopbouw. Als werkgever kun je dit natuurlijk wel aanbieden en stimuleren, waardoor het voor je werknemers (extra) interessant wordt om mee te doen. Maar vrijheid staat voorop: het is en blijft een individuele pensioenopbouw. Medewerkers bepalen zelf of ze meedoen en hoeveel ze inleggen.

 • Wat gebeurt er als een medewerker uit dienst gaat?

  Een BrightPensioen rekening staat altijd op naam het individu (in dit geval: de werknemer). Deze pensioenrekening blijft gewoon bestaan dus en is gekoppeld aan de persoon. Ook als hij of zij (bijvoorbeeld) verandert van baan.

  Gaat een medewerker uit dienst? Geef dit aan ons door. Wij benaderen de medewerker om te overleggen wat hij of zij wilt doen met de pensioenrekening.

 • Betaal ik als werkgever ook voor de werknemers die geen rekening openen bij BrightPensioen?

  Daar kunnen wij kort over zijn: nee. Je betaalt alléén voor werknemers die meedoen. In de werkgever notificatiemail of op je factuur kun je zien wie dat zijn.

 • Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen/ overboeken?

  Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een lijfrente (derde pijler) zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

  Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever. Volg deze 5 stappen om het te regelen.