Wanneer mag je met pensioen?

De een kan niet wachten tot hij of zij kan stoppen met werken. De ander stelt het liever nog even uit. Maar wanneer mag je eigenlijk met pensioen?

Image
Image

Met pensioen gaan, wanneer dan?

Wanneer je met pensioen mag, kan je eigenlijk zelf bepalen. Eventueel in overleg met je werkgever natuurlijk. Wel is het zo dat de leeftijd waarop je AOW krijgt, min of meer vastligt. Min of meer, omdat deze gekoppeld is aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt tot 67 jaar in 2024. Op de website van de sociale verzekeringsbank krijg je een inschatting van wanneer jij AOW ontvangt.

Bouw je individueel (aanvullend) pensioen op in de derde pijler, zoals bij Bright? Dan kun je zelf bepalen wanneer je jouw pensioen laat uitkeren. Je mag voor of na de AOW-leeftijd beginnen met uitkeren. Begin je voor je AOW-leeftijd? Dan moet de uitkering tot minimaal twintig jaar na jouw AOW-leeftijd duren. Vanaf de AOW-leeftijd is dit minimaal vijf jaar. Het kan ook levenslang. Of alles daartussenin.

Vind je de AOW-uitkering niet hoog genoeg? Dan kun je dus zelf aanvullend pensioen opbouwen. Onze pensioenindicator (hieronder) geeft een schatting van hoeveel pensioen jij kan opbouwen bij jouw inleg.

Image

Zo zit het met pensioen uitkeren

 • Hoe hoog is de AOW-uitkering?

  De AOW is gebaseerd op het minimum loon en hangt onder andere af van jouw woonsituatie. Ook als je niet werkt of niet gewerkt hebt, heb je recht op AOW. Voorwaarde is wel dat je in Nederland woonde. Voor elk jaar dat je in Nederland hebt gewoond, bouw je 2% van je AOW-uitkering op.

  Als alleenstaande heb je in 2024 recht op € 1.541,53 bruto AOW per maand, ofwel € 1.459,53 netto AOW. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan heb je in 2024 recht op € 1.047,60 bruto AOW per maand per persoon, ofwel € 991,87 netto AOW. Deze bedragen zijn inclusief de loonheffingskorting.

  De AOW-bedragen wisselen per jaar, omdat de AOW over het algemeen mee stijgt met het prijspeil in Nederland. De meest actuele informatie en AOW-bedragen vind je op de website van Rijksoverheid.

  De AOW-nettobedragen hierboven zijn inclusief de loonheffingskorting. Heb je naast de AOW ook ander inkomen en gebruik je daar de heffingskorting? Dan is het netto AOW-bedrag lager. Jouw AOW zonder loonheffingskorting is in 2024 als alleenstaande: € 1.166,11 netto en samenwonend/getrouwd: € 792,79 netto.

 • Wat zijn de opbouwfase en de uitkeringsfase van een lijfrente?

  Bij lijfrente is er een opbouwfase, waarin er vermogen wordt opgebouwd, en een uitkeringsfase, waarin het vermogen wordt uitgekeerd.

  In de opbouwfase van jouw lijfrente bouw je vermogen op door periodiek of eenmalige een bedrag in te leggen. Jij bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je inlegt. Wel moet je hierbij rekening houden met jouw jaarruimte. Jaarruimte is het bedrag dat je ieder jaar belastingvriendelijk mag inleggen om (aanvullend) pensioen op te bouwen. Lijfrente opbouwen kan bij een bank, een verzekeraar, een vermogensbeheerder of een beleggingsinstelling, zoals BrightPensioen. Met dit opgebouwde bedrag laat je op een later moment – tijdens de uitkeringsfase – een inkomen uitkeren. Dit kan een tijdelijke of levenslange lijfrente-uitkering zijn.

  Voor de uitkeringsfase van jouw lijfrente kies je een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om het bedrag te laten uitkeren. Je kunt kiezen voor een tijdelijke of een levenslange lijfrente-uitkering. Een levenslange uitkering kan alleen bij een verzekeraar. De tijdelijke uitkering keert minimaal vijf jaar uit. De regels voor de uiterlijke ingangsdatum en duur van jouw lijfrente-uitkering verschilt per keuze.

  Je kunt een vaste uitkering kiezen, waarbij de op dat moment geldende rente bepaalt hoeveel je maandelijks krijgt. Maar je kunt ook een zogeheten ‘doorbeleggende lijfrente’ kiezen, waarbij je kans hebt op een hogere uitkering, maar ook meer risico loopt.

  BrightPensioen gaat ook een doorbeleggende lijfrente aanbieden, wanneer de wetgeving op een aantal punten wordt aangepast. Meer hierover in deze FAQ.

 • Wanneer mag ik mijn lijfrente (pensioen) laten uitkeren?

  Jij mag jouw lijfrente (pensioen) zowel vóór als na jouw AOW-datum laten uitkeren. Wel is het zo dat jouw lijfrente-uitkering uiterlijk vijf jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt moet starten. De regels verschillen.

  Lijfrente-uitkering voor jouw AOW-leeftijd starten: wil je de uitkering laten ingaan voordat je jouw AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan moet de uitkering tot minimaal twintig jaar na de AOW-leeftijd doorlopen. Bijvoorbeeld: je bent nu 64 en wilt beginnen met uitkeren. De AOW-leeftijd is 67. Dan is de duur van de uitkeringsperiode minimaal drie jaar (van 64 tot 67 jaar) + twintig jaar.

  Lijfrente-uitkering na jouw AOW-leeftijd starten: de uitkering moet uiterlijk vijf jaar na jouw AOW-leeftijd ingaan. De uitkering moet daarnaast minimaal vijf jaar duren. Laat je jouw lijfrente korter dan twintig jaar uitkeren (dat wordt ook wel tijdelijke lijfrente genoemd)? Dan mag de uitkering of uitkeringen (alle tijdelijke lijfrenten) niet hoger zijn dan € 24.168 per jaar (in 2023). Is het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen hoger? Dan moet je de uitkeringen minimaal twintig jaar ontvangen. Dit wordt door de fiscus als levenslang gezien.

  Je mag een tijdelijke lijfrente en levenslange lijfrente uitkering combineren. Bijvoorbeeld een tijdelijke lijfrente-uitkering van tien jaar die € 15.000 per jaar uitkeert en tegelijkertijd een lijfrente-uitkering van twintig jaar (wordt gezien als levenslang) die € 25.000 per jaar uitkeert. Hierdoor heb je de eerste tien jaar een uitkering van € 40.000 en daarna € 25.000, voor nog eens tien jaar.

  Overlijd je tijdens jouw tijdelijke en/of levenslange lijfrente-uitkering? Dan krijgen jouw erfgenamen de resterende uitkeringen volledig doorbetaald.

  Een uitkering die uitkeert totdat je overlijdt (dus daadwerkelijk levenslang), kun je alleen bij een verzekeraar afsluiten. Bij zo’n levenslange uitkering bij een verzekeraar blijft er geen geld over voor nabestaanden, als je komt te overlijden. Tenzij je daar weer een extra verzekering voor hebt afgesloten.

 • Kan ik mijn pensioengeld eerder opnemen?

  In theorie zou je jouw lijfrente eerder kunnen opnemen dan bij pensioneren, maar dit is niet de bedoeling. De overheid belemmert dit dan ook. Je kunt wel vervroegd met pensioen gaan. Ofwel: eerder dan op pensioenleeftijd een lijfrente-uitkering aankopen. Bijvoorbeeld op je 62ste. In dat geval moet de uitkeringsperiode tot minimaal twintig jaar na AOW-datum lopen.

  Als je jouw pensioengeld eerder wilt gebruiken (niet uitkeren dus, maar als het ware opnemen), dan heet dit “lijfrente afkopen”. Je betaalt dan naast de inkomstenbelasting een extra percentage van maximaal 20%. Dat is de zogeheten revisierente. Hiermee wil de overheid voorkomen dat de lijfrente voortijdig geconsumeerd wordt.

  Uitzondering op de regel is wanneer je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval betaal je onder bepaalde voorwaarden geen revisierente. Maar bedenk wel; je ‘snoept’ (alsnog) van je eigen pensioen.

  De meeste Bright-leden hebben daarom twee rekeningen. Een pensioenrekening met fiscaal voordeel (box 1), waarop je geld vaststaat voor je pensioen. En daarnaast een beleggingsrekening zonder fiscaal voordeel (box 3), maar waarmee je wél flexibel bent.

  Je kunt twee rekeningen voor één lidmaatschap openen bij BrightPensioen.

 • Wanneer gaat BrightPensioen ook de uitkering verzorgen?

  Bij lijfrente – derde pijler pensioen – onderscheiden we een opbouwfase en een uitkeringsfase. Tijdens de opbouwfase leg je in en bouw je aan een pensioenvermogen. Tijdens de uitkeringsfase wordt dit vermogen (gespreid) uitgekeerd.

  Op dit moment biedt BrightPensioen uitsluitend de mogelijkheid om lijfrente op te bouwen. Wij gaan in de toekomst ook de uitkeringsfase faciliteren. Dit wordt een zogenoemd ‘doorbeleggend uitkeringsproduct’ waarbij we tijdens de uitkeringsperiode blijven beleggen en het risico afbouwen richting de einddatum van deze uitkeringsperiode. Wij verlengen als het ware de lifecycle.

  Wat kun je nu al doen?

  Als het nog niet noodzakelijk is om met uitkeren te beginnen, kun je dit uitstellen. Dit kan tot maximaal vijf jaar na je AOW-leeftijd.

  Als je niet wilt of kunt wachten, kun je zelf een aanbieder kiezen door wie je jouw lijfrente wilt laten uitkeren. Wij maken dan het geld over naar die aanbieder. Om deze keuze te vergemakkelijken, bestaan er verschillende vergelijkingswebsites, zoals 123lijfrente.nl. Of Google op “lijfrente uitkeren vergelijken”.

  Als je een aanbieder gekozen hebt, kun je bij ons een waardeoverdracht aanvragen naar de aanbieder van jouw keuze.

 • Wat is een pensioengat?

  Je hebt een pensioengat als je minder dan 70% van jouw eindloon hebt opgebouwd voor je pensioen. Ten minste… Dat was vroeger zo. Inmiddels is het eindloon-pensioen afgeschaft. Dat zou betekenen dat héél veel mensen een pensioengat hebben. Als vuistregel wordt daarom nu vaak bij een pensioentekort aangehouden: minder dan 70% van je gemiddeld verdiende loon.

  Toch blijft het een persoonlijke kwestie. Je kunt jouw pensioengat berekenen door te kijken naar wat je later denkt nodig te hebben en wat je nu opbouwt. Gebruik daarbij mijnpensioenoverzicht.nl en eventueel de online portal van jouw lijfrente-aanbieder. Gebruik vervolgens onze pensioenindicator om te zien hoeveel pensioen je naar schatting op kan bouwen bij welke inleg (bijvoorbeeld om je pensioentekort aan te vullen). Of lees onze uitgebreide blog hierover.

Hoe groot kan jouw pensioenpot worden?

0
0
0
0
0
0
Benieuwd hoe je pensioen eruit kan gaan zien?
Speel met schuifjes.

Opbouwperiode: jaar

Indicatie opgebouwd vermogen

Dit is de totale pot met geld die kunt opbouwen. Met dit geld koop je uiteindelijk een uitkering aan. Je bepaalt zelf hoe lang de uitkeringsperiode moet zijn.
Indicatie opgebouwd vermogen

Indicatie bruto uitkering per maand

Dit is een indicatie van de uitkering die je bij de huidige rentestand kunt verwachten voor de periode daaronder kiest. Koopkracht toont wat deze uitkering in euro's van vandaag zou zijn bij een inflatie van 2%. Kijk dus voor het bepalen van je inleg naar de door jou gewenste koopkracht.
Indicatie bruto uitkering per maand

Koopkracht: €
0
Met de gegevens die je nu hebt ingevuld, is BrightPensioen minder aantrekkelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden hier iets aan te doen. Meer inleggen, een langere periode kiezen, een tweede rekening openen. Vragen? Bel ons op: 020 – 70 70 540.

Wat mis ik als ik jaar later begin?

€ − % minder

Disclaimer
Deze tool geeft je een indicatie van het pensioenvermogen dat je kunt opbouwen en bijbehorende uitkering bij een zelf te variëren inleg, rendement en looptijd. Het jaarlijks lidmaatschap wordt niet op de inleg in mindering gebracht en is ook niet verwerkt in de indicatie van het opgebouwd vermogen. Hier lees je hoe de berekening en formule werkt.
De getoonde bedragen zijn een indicatie. Er is geen rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie. De indicatie is géén individueel advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het daadwerkelijke eindresultaat is van meerdere factoren afhankelijk. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze oplossing voor jou

Zzp'er bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Zelfstandige zonder pensioen?

Bij ons regel je het makkelijk zelf. Flexibel én met fiscaal voordeel.

Ik ben zzp'er
Werkgever bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Pensioen regelen voor je werknemers?

Wij bieden flexibiliteit voor jou als werkgever en voor medewerkers.

Ik ben werkgever
Werknemers bij BrightPensioen voor oplossingenblok

Zelf pensioen opbouwen in loondienst?

Jij bepaalt hoeveel je opzijzet. En wanneer je met pensioen gaat.

Ik ben werknemer

Wat maakt Bright uniek?

 • Heldere kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Wij zijn een social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Coöperatief model

  Deelnemers hebben een stukje zeggenschap via de deelnemerscoöperatie.

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.