Overstappen van zzp pensioen aanbieder? Dat kan hier.

Wanneer mag je met pensioen?

De een kan niet wachten tot hij of zij kan stoppen met werken. De ander stelt het liever nog even uit. Maar wanneer mag je eigenlijk met pensioen?

Image

Met pensioen gaan, wanneer dan?

Dat mag je zelf bepalen. Wel is het zo dat de leeftijd waarop je AOW krijgt, min of meer vastligt. Min of meer, omdat deze gekoppeld is aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt tot 67 jaar in 2024. Op de website van de sociale verzekeringsbank krijg je een inschatting van wanneer jij AOW ontvangt.

Bouw je individueel (aanvullend) pensioen op in de derde pijler? Zoals bij Bright? Dan kun je zelf bepalen wanneer je met pensioen gaat. Je mag voor of na de AOW-leeftijd beginnen met uitkeren. Begin je voor je AOW-leeftijd? Dan moet de uitkering tot minimaal twintig jaar na jouw AOW-leeftijd duren. Vanaf de AOW-leeftijd is dit minimaal vijf jaar. Het kan ook levenslang. Of alles daartussenin.

Vind je de AOW niet genoeg? Dan kun je dus zelf aanvullend pensioen opbouwen. Onze pensioenindicator hieronder geeft je een schatting van hoeveel jij opzij moet zetten voor een x bedrag in jouw pensioenpot.

Image

Hoe groot kan jouw pensioenpot worden?

Jouw leeftijd
0
Start pensioenuitkering
0

Gemiddelde inleg per maand

Wat denk je gemiddeld per maand in te leggen gedurende de gehele looptijd?
Gemiddelde inleg per maand
0

Eenmalige inleg

Vul hier een bedrag in dat je ineens wilt inleggen. Bijvoorbeeld omdat je een bestaande lijfrente overboekt. Of omdat je je fiscale oudedagsreserve (FOR) afstort.
Eenmalige inleg
0

Gemiddeld bruto rendement

Wij beleggen volgens het lifecycle principe. Tien jaar voor de gekozen einddatum wordt het risico afgebouwd naar defensief. Het getoonde rendement houdt hier rekening mee: hoe korter de opbouwperiode, hoe lager dit rendement. Als je het rendement hier wijzigt, wordt geen rekening meer gehouden met risico-afbouw via de lifecycle.
Gemiddeld bruto rendement
0
Wat mis ik als ik jaar later begin?
0
Benieuwd hoe je pensioen eruit kan gaan zien?
Speel met schuifjes.
Opbouwperiode: jaar

Indicatie opgebouwd vermogen

Dit is de totale pot met geld die kunt opbouwen. Met deze pot koop je uiteindelijk een uitkering aan. Je bepaalt zelf hoe lang die uitkeringsperiode moet zijn.
Indicatie opgebouwd vermogen

Indicatie bruto uitkering per maand

Dit is een indicatie van de uitkering die je bij de huidige rentestand kunt verwachten voor de periode daaronder kiest. Koopkracht toont wat deze uitkering in euro's van vandaag zou zijn bij een inflatie van 2%. Kijk dus voor het bepalen van je inleg naar de door jou gewenste koopkracht.
Indicatie bruto uitkering per maand
Koopkracht: €

Uitkeringsperiode

In deze indicator krijg je een indicatie voor een uitkeringsperiode van 20, 25 of 30 jaar. Maar andere periodes zijn ook mogelijk. Minimaal 5 jaar, maximaal levenslang.
Uitkeringsperiode
0
Met de gegevens die je nu hebt ingevuld, is uitsluitend lijfrente opbouwen bij BrightPensioen minder aantrekkelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden hier iets aan te doen. Meer inleggen, een langere periode kiezen, een tweede rekening openen. Vragen? Bel ons op: 020 – 70 70 540.
Wat mis ik als ik jaar later begin?
€ − % minder

Disclaimer
Deze tool geeft je een indicatie van het pensioenvermogen dat je kunt opbouwen en bijbehorende uitkering bij een zelf te variëren inleg, rendement en looptijd. Het jaarlijks lidmaatschap wordt niet op de inleg in mindering gebracht en is ook niet verwerkt in de indicatie van het opgebouwd vermogen. De getoonde bedragen zijn slechts een indicatie. Er is geen rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie en deze indicatie is geen individueel advies. Het daadwerkelijke eindresultaat is van meerdere factoren afhankelijk. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De berekeningen worden hier uitgelegd.

Veelgestelde vragen

 • Hoe hoog is een AOW-uitkering?

  De AOW is gebaseerd op het minimum loon en hangt onder andere af van je woonsituatie. Als alleenstaande heb je in 2022 recht op € 1.316,77 bruto per maand, ofwel € 1.244,35 netto. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan heb je in 2022 recht op € 901,07 bruto per maand per persoon, ofwel € 851,52 netto. Dit wisselt per jaar, omdat de AOW over het algemeen mee stijgt met het prijspeil in Nederland. De meest actuele informatie en bedragen over AOW, vind je op de website van Rijksoverheid.

  De nettobedragen hierboven zijn inclusief de loonheffingskorting. Heb je naast de AOW ook ander inkomen en gebruik je daar de heffingskorting? Dan is het netto AOW-bedrag lager.

 • Wat zijn de opbouwfase en de uitkeringsfase van een lijfrente?

  Bij lijfrente is er een opbouwfase, waarin er vermogen wordt opgebouwd, en een uitkeringsfase, waarin het vermogen wordt uitgekeerd.

  In de opbouwfase bouw je vermogen op door periodiek of eenmalige een bedrag in te leggen. Jij bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je inlegt. Wel met je jaarruimte in gedachten natuurlijk. Dit kan bij een bank, een verzekeraar, een vermogensbeheerder of een beleggingsinstelling (zoals BrightPensioen). Met dit opgebouwde bedrag laat je op een later moment – tijdens de uitkeringsfase – een inkomen uitkeren. Dit kan een tijdelijke of levenslange uitkering zijn.

  Voor de uitkeringsfase kies je een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om het bedrag te laten uitkeren. Je kunt kiezen voor een tijdelijke uitkering of een levenslange uitkering. Levenslang kan alleen bij een verzekeraar. De tijdelijke uitkering keert minimaal vijf jaar uit. De regels voor de uiterlijke ingangsdatum en duur van je uitkering verschilt per keuze.

 • Wanneer mag ik mijn lijfrente (pensioen) laten uitkeren?

  Je mag je uitkering zowel vóór als na je AOW-datum laten beginnen. De regels zijn daarvoor wel verschillend.

  Voor je AOW-leeftijd: Wil je de uitkering laten ingaan voordat jouw AOW-leeftijd is bereikt? Dan dient de uitkering tot minimaal twintig jaar na de AOW-leeftijd door te lopen. Bijvoorbeeld: je bent nu 64 en wilt beginnen met uitkeren. De AOW-leeftijd is 67. Dan is de duur van de uitkeringsperiode minimaal drie jaar (van 64 tot 67 jaar) + twintig jaar.

  Na je AOW-leeftijd: De uitkering moet uiterlijk vijf jaar na je AOW-leeftijd ingaan. De uitkering moet minimaal vijf jaar duren. Laat je jouw lijfrente korter dan twintig jaar uitkeren (dat wordt ook wel tijdelijke lijfrente genoemd)? Dan mag de uitkering of uitkeringen (alle tijdelijke lijfrenten) niet hoger zijn dan € 22.735 per jaar (in 2022). Is het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen hoger? Dan moet je de uitkeringen minimaal twintig jaar ontvangen. Dit wordt door de fiscus als levenslang gezien.

  Je mag tijdelijke lijfrente en levenslange lijfrente uitkering combineren. Bijvoorbeeld een tijdelijke uitkering van tien jaar die € 15.000 per jaar uitkeert en tegelijkertijd een uitkering van twintig jaar (wordt gezien als levenslang) die € 25.000 per jaar uitkeert. Hierdoor heb je de eerste tien jaar een uitkering van € 40.000 en daarna € 25.000, voor nog eens tien jaar.

  Overlijd je tijdens zo’n tijdelijke en/of levenslange lijfrente uitkering? Dan krijgen je erfgenamen de resterende uitkeringen volledig doorbetaald.

  Een uitkering die uitkeert totdat je overlijdt (dus daadwerkelijk levenslang), kun je alleen bij een verzekeraar afsluiten. Bij zo’n levenslange uitkering bij een verzekeraar blijft er geen geld over voor nabestaanden, als je komt te overlijden. Tenzij je daar weer een extra verzekering voor afsluit of hebt afgesloten.

 • Kan ik mijn pensioengeld ook eerder opnemen?

  Lijfrente bouw je op voor later, voor je pensioen. Het is niet de bedoeling dat dit eerder opgenomen wordt.

  Als je het opzij gezette geld toch wilt laten uitkeren – dat heet “lijfrente afkopen” – dan betaal je naast de inkomstenbelasting, ook nog een extra percentage van maximaal 20%. Dat is de zogeheten revisierente. Hiermee wil de overheid voorkomen dat de lijfrente voortijdig geconsumeerd wordt.

  Je kunt wel eerder dan op pensioenleeftijd een uitkering aankopen. Bijvoorbeeld op je 62ste. In dat geval moet de uitkeringsperiode tot minimaal 20 jaar na AOW-datum lopen.

  De uitzondering op deze regel is wanneer je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval betaal je onder bepaalde voorwaarden geen revisierente. Maar bedenk wel; je ‘snoept’ (alsnog) van je eigen pensioen.

  De meeste Bright-leden hebben daarom twee rekeningen. Een pensioenrekening met fiscaal voordeel (box 1), waarop je geld vaststaat voor je pensioen. En daarnaast een beleggingsrekening zonder fiscaal voordeel (box 3), maar waarmee je wél flexibel bent.

  Je kunt twee rekeningen voor één lidmaatschap openen.

 • Gaat BrightPensioen ook de uitkering verzorgen?

  Ja, dat is wel onze ambitie. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van dit uitkeringsproduct en met de Belastingdienst in conclaaf over de die hiervoor gelden. We hopen dit in 2022 te kunnen lanceren, maar kunnen hier nog geen harde toezegging over doen.

 • Wat als ik deeltijd met pensioen wil gaan?

  Bouw je individueel aanvullend pensioen op in de derde pijler? Dan kun je zelf bepalen wanneer je jouw pensioenuitkering wilt laten beginnen. Hierbij ben je wel aan regels gebonden.

  Voor je AOW-leeftijd: Wil je de uitkering laten ingaan voordat jouw AOW-leeftijd is bereikt? Dan dient de uitkering tot minimaal twintig jaar na de AOW-leeftijd door te lopen. Bijvoorbeeld: je bent nu 64 en wilt beginnen met uitkeren. De AOW-leeftijd is 67. Dan is de duur van de uitkeringsperiode minimaal drie jaar (van 64 tot 67 jaar) + twintig jaar.

  Na je AOW-leeftijd: De uitkering moet uiterlijk vijf jaar na je AOW-leeftijd ingaan. De uitkering moet minimaal vijf jaar duren. Laat je jouw lijfrente korter dan twintig jaar uitkeren (dat wordt ook wel tijdelijke lijfrente genoemd)? Dan mag de uitkering of uitkeringen (alle tijdelijke lijfrenten) niet hoger zijn dan € 22.735 per jaar (in 2022). Is het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen hoger? Dan moet je de uitkeringen minimaal twintig jaar ontvangen. Dit wordt door de fiscus als levenslang gezien.

  Je mag tijdelijke lijfrente en levenslange lijfrente uitkering combineren. Bijvoorbeeld een tijdelijke uitkering van tien jaar die € 15.000 per jaar uitkeert en tegelijkertijd een uitkering van twintig jaar (wordt gezien als levenslang) die € 25.000 per jaar uitkeert. Hierdoor heb je de eerste tien jaar een uitkering van € 40.000 en daarna € 25.000, voor nog eens tien jaar.

  Overlijd je tijdens zo’n tijdelijke en/of levenslange lijfrente uitkering? Dan krijgen je erfgenamen de resterende uitkeringen volledig doorbetaald.

  Een uitkering die uitkeert totdat je overlijdt (dus daadwerkelijk levenslang), kun je alleen bij een verzekeraar afsluiten. Bij zo’n levenslange uitkering bij een verzekeraar blijft er geen geld over voor nabestaanden, als je komt te overlijden. Tenzij je daar weer een extra verzekering voor afsluit of hebt afgesloten.

 • Wat is een pensioengat?

  De term “pensioengat” wordt gebruikt wanneer iemand ’te weinig’ pensioen heeft opgebouwd. Maar wat is te weinig? Formeel was dat ooit wanneer iemand minder dan 70% van het eindloon opbouwde voor zijn of haar pensioen. Alleen het eindloon-pensioen is al lang geleden afgeschaft. Daarnaast is het voor iedereen verschillend wat genoeg, te veel of te weinig is.

  Iedereen zal dus zelf moeten bepalen of hij of zij voldoende pensioen opbouwt. Een handig hulpmiddel hiervoor is onze pensioenindicator. Die tool laat zien hoeveel pensioen je naar schatting opbouwt bij welke inleg. Of lees onze uitgebreide blog hierover.

Onze oplossing voor jou

Wat maakt Bright uniek?

 • Wij zijn tegen variabele kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Wij zijn een social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Wij werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.