28 mei 2020

Het Coöperatiebestuur van BrightPensioen zoekt versterking

BrightPensioen wil de meest geliefde financiële instelling van Nederland worden. En daarna van de hele wereld. Al bijna 10.000 mensen bouwen pensioen bij Bright op. Als het aan ons ligt, worden dat er nog veel meer. Het bestuur van BrightPensioen Coöperatief U.A. (hierna: de “de Coöp”) behartigt de belangen van de Bright leden en oefent de zeggenschap uit op het belang in BrightPensioen. Heb je zin om mee te besturen?

Wie zijn wij?

Het onbezoldigde Coöp Bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter (JanWillem de Vries) en een penningmeester (Jaap Baak). Chris de Witte is kandidaat-bestuurslid en vervult de positie van secretaris. Het doel is om een bestuur te vormen van minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. Door het aangekondigde vertrek van JanWillem zijn we op zoek naar één tot drie nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur zal onderling de taken (her)verdelen.

Wat doen wij?

Onze hoofdtaak is het vertegenwoordigen van de deelnemers in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bright (hierna: “Bright AVA”), en daar in opdracht van de leden het stemrecht uitoefenen. De voorbereiding van ons standpunt in de Bright AVA vindt plaats in de Algemene Leden Vergadering van de Coöp (hierna: “ALV”) en op basis van vragen/opmerkingen die we door het jaar heen van leden mogen ontvangen.

Wie zoeken wij?

BrightPensioen staat als financiële instelling onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat het belang van de Coöp in Bright alweer >10% bedraagt, toetst DNB de kandidaat bestuurders voordat deze benoemd kunnen woorden. Daarbij wordt gekeken naar kennis en ervaring van de kandidaat bestuurders: Idealiter heeft de kandidaat kennis van de financiële sector, bestuurlijke ervaring en/of juridische kennis. Wij zoeken naar een goede balans in onder andere leeftijd en geslacht. Dus heb je zin om je te bemoeien met het leukste pensioenbedrijf van Nederland: meld je dan aan!

Dit zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiding van en meewerken aan de jaarlijkse ALV;
  • Bijwonen van, input leveren op en namens de leden stemmen op de jaarlijkse Bright AVA en rapportage voor de leden relevante punten; en
  • In het algemeen het helpen naar buiten treden van het Coöp bestuur en zichtbaar zijn voor de deelnemers en nog beter weten wat hun wensen en verwachtingen zijn en -waar relevant- dit onder de aandacht van het bestuur van Bright brengen.

Hoeveel tijd ben je hier mee kwijt?

Het Coöp bestuur vergadert circa 10 keer per jaar (meestal digitaal/telefonisch). Daarnaast zijn er door het jaar heen 3 tot 5 bijeenkomsten waar je (in persoon) bij aanwezig bent. Ook is er ieder kwartaal een (meestal digitaal/telefonisch) overleg tussen Coöp bestuur en de directie van Bright.
We schatten de tijdsbesteding in op gemiddeld enkele uren per maand.

Aanmelden kan vóór 20 juni 2020 via het toesturen van een korte motivatie en een link naar je Linkedin profiel (of CV) naar: coop@brightpensioen.nl.  Het bestuur zal contact opnemen en verdere afspraken maken voor een kennismaking en het bespreken van wederzijdse vragen.