Naar blog overzicht
28 feb 2022

Het coöperatiebestuur van BrightPensioen zoekt versterking

Afbeelding van Afra de Leeuw Geschreven door Afra de Leeuw

BrightPensioen wil de meest geliefde financiële van de wereld worden. Al bijna 17.000 mensen bouwen vermogen op bij Bright. Als het aan ons ligt, worden dat er nog veel meer. Het bestuur van BrightPensioen Coöperatief U.A. (hierna: “de Coöp”) behartigt de belangen van de Bright-leden en oefent de zeggenschap uit op het belang in BrightPensioen. Heb je zin om mee te besturen? Lees verder.

Wie zijn wij?

Het onbezoldigde coöperatiebestuur van de deelnemerscoöperatie bestaat op dit moment uit de voorzitter Ed Spijkers, penningmeester Maurice Wijmans, Thijs Bonsma als secretaris en algemeen bestuurslid Chris de Witte. Om de diversiteit in het team te vergroten zijn we op zoek naar één of twee nieuwe (aspirant)bestuursleden.

Image

Wat doen wij?

Onze hoofdtaak is het vertegenwoordigen van de deelnemers in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bright (hierna: “Bright AVA”), en daar in opdracht van de leden het stemrecht uit te oefenen. De voorbereiding van ons standpunt in de Bright AVA vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering van de Coöp (hierna: “ALV”) en op basis van vragen/opmerkingen die we door het jaar heen van leden mogen ontvangen.

Wie zoeken wij?

BrightPensioen staat als financiële instelling onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat het belang van de Coöp in BrightPensioen >10% bedraagt, toetst DNB de kandidaat bestuurders voordat deze benoemd kunnen woorden. Daarbij wordt gekeken naar kennis en ervaring van de kandidaat bestuurders.

Idealiter heeft de kandidaat kennis van de financiële sector, bestuurlijke ervaring en/of juridische kennis. Wij zoeken naar een goede balans in onder andere leeftijd en geslacht. En mocht je nog niet geheel aan de vereisten voldoen, is het ook mogelijk eerst een poosje mee te draaien, voordat we je formeel voor toetsing bij De Nederlandsche Bank voordragen.

Dus heb je zin om je te bemoeien met het leukste pensioenbedrijf van Nederland: meld je aan!

Dit zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • voorbereiding van en meewerken aan de jaarlijkse ALV;
  • bijwonen van, input leveren op en namens de leden stemmen op de jaarlijkse Bright AVA en rapporteren voor de leden relevante punten, en;
  • in het algemeen helpen naar buiten te treden van het coöperatiebestuur, zichtbaar zijn voor de deelnemers en nog beter weten wat hun wensen en verwachtingen zijn. En – waar relevant – dit onder de aandacht brengen van het bestuur van BrightPensioen.

Hoeveel tijd ben je hier mee kwijt?

Het coöperatiebestuur vergadert zo’n tien keer per jaar (meestal digitaal/telefonisch). Daarnaast zijn er door het jaar heen drie tot vijf bijeenkomsten waar je (in persoon) bij aanwezig bent. Ook is er ieder kwartaal een (meestal digitaal/telefonisch) overleg tussen de Coöp en de directie van Bright. Onze schatting wat betreft tijdsbesteding is zo’n enkele uren per maand.

Aanmelden? Wij zijn benieuwd naar jou! Stuur ons een korte motivatie en een link naar jouw LinkedIn (of CV) via: coop@brightpensioen.nl.  Het bestuur zal dan contact met je opnemen en verdere afspraken maken voor een kennismaking en het bespreken van wederzijdse vragen.