Vragen over Fiscaal & belasting

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Kan ik mijn levenslooptegoed overhevelen naar BrightPensioen?

  Fiscaal geruisloos overhevelen van een levenslooptegoed is in principe alleen mogelijk naar een tweede pijler pensioen. Bij een pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

  In sommige gevallen is het ook mogelijk jouw levenslooptegoed fiscaal geruisloos naar een lijfrente over te hevelen. Dat kan alleen als je aanbieder jouw levenslooptegoed bij deze waardeoverdracht wil classificeren als lijfrente. Vraag dit na bij jouw levensloop aanbieder! Als dit inderdaad het geval is, kun je een waardeoverdracht aanvragen.

  Als de aanbieder dit niet wil doen, kun je het tegoed laten uitkeren. De aanbieder houdt dan loonheffing in op het uitgekeerde bedrag. Als het uitgekeerde bedrag binnen jouw jaar- en reserveringsruimte valt, kun je het bedrag inleggen als lijfrente. Desnoods in delen verspreid over een paar jaar. Vervolgens kun je ingehouden loonheffing weer terugvragen bij de Belastingdienst.

  Nog niet helemaal helder? We helpen je graag. Neem contact op.

 • Wat zijn de verschillen tussen FOR en lijfrente/jaarruimte?

  Het belangrijkste verschil tussen beide is dat je de Fiscale Oudedagsreserve opbouwt in het lopende jaar terwijl de fiscale ruimte voor lijfrente – en dus voor BrightPensioen – gebaseerd is op je inkomen van het jaar daarvoor.

  Daarom heb je als ondernemer het eerste jaar meestal weinig of geen jaarruimte. Je kunt gedurende je eerste jaar wel een oudedagsreserve opbouwen, want deze is gebaseerd op de winst uit datzelfde jaar. Daarnaast verschilt de hoogte van de fiscale ruimte. Voor 2020 is de FOR 9,44% over je gehele winst. De jaarruimte is 13,3% over je winst minus € 12.472 (de AOW franchise)

  Alle verschillen lees je hier

 • Wat is doteren?

  Doteren/dotatie is een ander woord voor reserveren. Het wordt gebruikt voor de berekening van je oudedagsreserve. Of wel het fiscaal vriendelijk apart zetten van een gedeelte van je winst. In 2020 geldt dat je 9,44% van je winst uit onderneming mag doteren.

 • Wat zijn de voordelen van de FOR afstorten als lijfrente?

  Als je FOR op een beleggingsrekening staat wordt het eventuele rendement bij je inkomen geteld. Hier betaal je dus belasting over. Wanneer je je FOR afstort als lijfrente hoef je geen belasting te betalen over het eventuele rendement.

  Zodra je je onderneming staakt (of met pensioen gaat), valt je opgebouwde FOR in één keer vrij. Dit betekent dat je ook in één keer de belasting moet betalen over je gehele FOR. Wanneer je jouw FOR hebt afgestort als lijfrente, kun je je lijfrente laten uitkeren in periodieken. Daardoor hoef je niet de gehele belastingclaim in één keer te betalen.

 • Wat is de FOR?

  FOR staat voor (Fiscale) OudedagsReserve.

  De FOR is een manier om een deel van je winst te reserveren voor – jawel – je oude dag. Je krijgt deze reserve zodra je stopt met je onderneming, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat.

  Met de FOR hevel je dus een stuk van je winst van nu over naar de toekomst. Je betaalt er nu dus geen inkomstenbelasting over. Zodra je stopt met je onderneming (of met pensioen gaat) kun je je FOR in één keer laten uitkeren. Je betaalt op dat moment alsnog de belasting over het gehele bedrag, maar als je de AOW-leeftijd hebt bereikt betaal je minder belasting dan daarvoor. Je kunt je opgebouwde FOR ook afstorten als lijfrente zodat je het geld periodiek kunt laten uitkeren. Dit is aantrekkelijk omdat je na het bereiken van de AOW-leeftijd geen AOW-premie meer betaalt.

 • Hoe maak ik slim gebruik van de oudedagsreserve (FOR)?

  We hebben een blog geschreven over hoe je slim kunt omgaan met de oudedagsreserve (FOR). De blog vind je hier.

 • Als ik inleg zonder belasting af te trekken, is mijn uitkering dan belast?

  Ja, je betaalt altijd inkomstenbelasting zodra je jouw vermogen laat uitkeren. Hoe jouw uitkering belast wordt staat los van de belastingteruggave die je vooraf hebt gehad.

 • Waar en vanaf wanneer kan ik mijn financieel jaaroverzicht bekijken?

  De financiële jaaroverzichten zijn in februari zichtbaar in de portal. Deze gegevens kun je gebruiken voor je belastingaangifte. Je vindt de financiële jaaroverzichten in het documentencentrum in jouw online omgeving.

  Tip:
  Wil je de gegevens van 2019 al eerder naar je boekhouder sturen?

  Dat kan door een overzicht van je transacties (inleg) van 2019 te sturen.

  1. Ga naar ‘Mijn gegevens’
  2. Ga naar ‘Mijn transacties’

  Hier zie je jouw inleg van 2019 die je aan je boekhouder kunt doorgeven.

 • Hoe werkt dat belastingvoordeel nu precies?

  Als zzp’ er of ondernemer leg je in vanuit je winst uit onderneming. Als je in loondienst bent vanuit je netto salaris. De belasting over jouw inleg, vraag je terug aan de Belastingdienst via aangifte inkomstenbelasting. Daarom mag je niet onbeperkt inleggen. Wat je maximaal kunt inleggen heet jaarruimte.

  Het is uitgestelde belasting. Als je met pensioen gaat, betaal je alsnog belasting. Alleen betaal je dan in de regel minder belasting. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaal je namelijk geen AOW-premie meer.

  Wat zeker zo belangrijk is: je pensioenpot is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dat telt op de lange termijn flink aan.

  Die twee aspecten samen maken dat op deze manier pensioen opbouwen fiscaal gezien al snel 50% aantrekkelijker kan zijn dan gewoon sparen.

 • Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

  Je kunt de inkomstenbelasting terugvragen over het totale bedrag dat je bij BrightPensioen op jouw pensioenrekening hebt ingelegd. Mocht jouw werkgever ook bijdragen aan jouw pensioenopbouw, dan kan je zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in jouw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel inkomstenbelasting je betaalt.

 • Wat is de premiegrondslag?

  De premiegrondslag is het deel van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. Dit is het bruto jaarinkomen minus de AOW franchise.

 • Hoe werkt de oudedagsreserve (FOR)?

  FOR staat voor Fiscale Oudedags Reserve. Als zelfstandige kun je een deel van je winst reserveren als oudedagsreserve (FOR). Dit is 9,44% van de winst met een maximum van € 9.218 (2020). Over dit deel hoef je nu geen belasting te betalen. Je betaalt wel belasting over de uitkering. Om FOR op te kunnen bouwen moet je wel voldoen aan het urencriterium (1.225 uur). Je bepaalt elk jaar of je FOR opbouwt of niet. Als je in 2020 je FOR ‘aan’ hebt staan, moet deze ook echt met 9,44% (of het maximum) van je winst uit onderneming toenemen. Je FOR kan nooit groter zijn dan je eigen vermogen. Eventueel rendement op je FOR (bijvoorbeeld spaarrente of beleggingsrendement) moet je bij je inkomen tellen. Deze wordt dus belast.

 • Hoe vraag ik de inkomstenbelasting terug over mijn inleg bij BrightPensioen?

  Je legt bij BrightPensioen een bedrag in vanuit je inkomen of vanuit de winst uit onderneming. De belasting die je over dit bedrag betaald hebt kun je terugvragen middels de aangifte inkomstenbelasting. Standaard is dat eens per jaar.

  Stappen tijdens het doen van je aangifte inkomsten belasting:

  • Ga hiervoor naar de site van de Belastingdienst, ga naar Inloggen en vervolgens naar Mijn Belastingdienst en log in met je DigID.
  • Ga naar Inkomstenbelasting en selecteer het jaar waarin de inleg bij BrightPensioen heeft plaatsgevonden.
  • Open de aangifte inkomstenbelasting (of het verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting).
  • De inleg voor BrightPensioen vul je in onder Uitgaven. Vink het vakje Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort aan.
  • Vul hier vervolgens jouw rekeningnummer en inleg bij BrightPensioen in. In principe moeten deze al ingevuld zijn door de belastingdienst. Maar de ervaring leert dat dit niet bij iedereen het geval is…

  Nadat je de gegevens hebt ingegeven wordt de sectie ‘Jaarruimte en niet-gebruikte jaarruimte vorige jaren’ geopend. Hier wordt gecontroleerd of de hierboven opgegeven inleg past binnen de jaar- en reserveringsruimte.

  Het is ook mogelijk de belastingteruggave maandelijks aan te vragen.

  Let op: de vraag ‘Hebt u in 20XX pensioen opgebouwd’ of Pensioenaangroei in 20XX heeft geen betrekking op BrightPensioen. Deze vraag heeft betrekking op pensioen dat eventueel bij een werkgever is opgebouwd via de tweede pijler. Als dit het geval is heb je voor dat jaar een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen en daarop staat een factor A.

 • Wat is reserveringsruimte?

  Elk jaar mag je een deel van je inkomen fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen: de jaarruimte.
  De reserveringsruimte is een deel van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Als je in de afgelopen zeven jaar jouw jaarruimte niet benut hebt, dan mag je een deel hiervan alsnog bovenop jouw jaarruimte van dit jaar storten.

 • Wat is het voordeel om via BrightPensioen te beleggen t.o.v. zelf beleggen?

  Beleggen via BrightPensioen heeft de volgende voordelen:

  • Je belegt bij Bright voor je pensioen (lijfrente) en dit is fiscaal aantrekkelijk. Voor gewone beleggingsrekeningen geldt dit fiscale voordeel niet.
  • We beleggen maandelijks de gecombineerde inleg van alle deelnemers, gespreid over de verschillende ETF’s en greenbonds. Als je zelf iedere maand deze beleggingen wilt aankopen, ben je meer (transactie)kosten kwijt.
  • Daarnaast herbalanceren wij maandelijks de portefeuille, waardoor extra rendement bereikt kan worden.
 • Zijn de lidmaatschapskosten ook aftrekbaar?

  Nee, de vaste vergoeding voor het jaarlijks lidmaatschap is niet fiscaal aftrekbaar. Dit zijn dus netto kosten. Het voordeel van een vaste vergoeding is dat er hierdoor meer jaarruimte overblijft voor je pensioen.

  Je inleg is wel fiscaal aftrekbaar, zolang deze binnen je jaar- en reserveringsruimte valt.

 • Hoeveel mag ik fiscaal vriendelijk voor mijn pensioen opzij zetten?

  Fiscaal vriendelijk betekent dat je vanuit je inkomen (winst uit onderneming of salaris) geld opzij mag zetten voor je pensioen, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Het maximale deel van je salaris dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten, wordt je jaarruimte genoemd.

  De niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dat heet de reserveringsruimte.

 • Wat is jaarruimte?

  Als je investeert in je pensioen word je beloond met belastingvoordeel. Het deel van je inkomen dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen heet de jaarruimte.

  Er zit een grens aan de jaarruimte omdat pensioen opbouwen, in tegenstelling tot ‘gewoon’ sparen, belastingvoordeel oplevert. Je kunt de inkomstenbelasting die je hebt betaald over de inleg terugkrijgen door de benutte jaarruimte in te vullen bij je belastingaangifte. Je betaalt hier tevens geen vermogensrendementsheffing over.

 • Kan ik geld uit mijn fiscale oudedagsreserve (FOR) overhevelen/ overboeken?

  Ja dat kan! In dat geval neemt je oudedagsreserve (FOR) op de balans af met het bedrag dat je inlegt op je lijfrente bij BrightPensioen. Dit bedrag wordt bij je winst opgeteld, maar daar staat een even grote aftrek in Box 1 tegenover. Je betaalt per saldo dus niet meer belasting.

 • Hoe vraag ik een 'Verklaring niet-afgetrokken premies' aan?

  Deze verklaring vraag je aan bij jouw belastingkantoor. De volgende documenten dien je daarnaast aan de Belastingdienst op te sturen:

  • een kopie van de BrightPensioen Aanvullende Voorwaarden Pensioenrekening
  • een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken premies of stortingen

  Houd rekening met een verwerkingstermijn van circa 8 weken.
  Bewaar deze verklaringen goed in je administratie tot het moment is aangebroken dat je een uitkering gaat aankopen met jouw pensioenpot. Met een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies’ (of ‘Saldoverklaring’) kan je de verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling waarbij je je uitkering gaat aankopen, laten weten hoe hoog het bedrag is van de door jou niet-afgetrokken premies of bedragen. Bij het inhouden van de loonbelasting wordt dan de zogenoemde saldomethode toegepast.