Vragen over Fiscaal & belasting

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Hoe kan ik van een andere aanbieder overstappen naar BrightPensioen?

  Met een waardeoverdracht kun je eerder opgebouwd pensioen in de derde pijler, overhevelen naar BrightPensioen. Dit kan fiscaal geruisloos, je betaalt er dus tussentijds géén belasting over.

  Op deze pagina vind je alle informatie over jouw opgebouwde pensioen overhevelen naar BrightPensioen.

  Eerder opgebouwd pensioen in de tweede pijler (collectief pensioen via werkgever) kun je helaas niet overhevelen. Hier zitten andere voorwaarden aan verbonden dan aan de derde pijler, waarin BrightPensioen zit.

 • Hoe vraag ik een verklaring geruisloze-terugstorting aan?

  Heb je vorig jaar meer geld ingelegd dan dat jouw jaarruimte was? In feite betekent dit dat je over het teveel ingelegde bedrag geen belasting terugkrijgt maar hier wel belasting over betaalt bij uitkering.
  Gelukkig is er sinds kort de ‘verklaring geruisloze terugstorting’. Hiermee kun je het teveel ingelegde bedrag terugvragen en overhevelen naar jouw beleggingsrekening (box 3).

  Een “Verklaring geruisloze terugstorting” kun je per post aanvragen bij je lokale belastingkantoor. Wanneer het belastingkantoor toestemming heeft gegeven, kun je deze per email aan ons sturen. Wij zetten dan het bedrag dat boven je jaar- en reserveringsruimte uitkomt op een beleggingsrekening. Dan kan je beslissen of je het wil gebruiken voor je pensioenrekening dit jaar of dat je het laat staan op je beleggingsrekening.

  Voor de aanvraag stuur je de volgende stukken naar je lokale belastingkantoor.

  – Ondertekende brief waarin je duidelijk maakt dat je een “Verklaring geruisloze terugstorting” aanvraagt en je persoonsgegevens op vermeldt staan (naam, BSN, etc.)
  – Document dat aantoont hoeveel je in 2019 hebt ingelegd (jouw financieel jaaroverzicht)
  – De gegevens waar je beschikbare jaar- en reserveringsruimte op gebaseerd zijn, en dus waaruit blijkt hoeveel je te veel hebt ingelegd (dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een uitdraai van onze jaarruimtetool)

  Relevante pagina's:

  • Kan ik mijn levenslooptegoed overhevelen naar BrightPensioen?

   Fiscaal geruisloos overhevelen van een levenslooptegoed is in principe alleen mogelijk naar een tweede pijler pensioen. Bij een pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

   In sommige gevallen is het ook mogelijk jouw levenslooptegoed fiscaal geruisloos naar een lijfrente over te hevelen. Dat kan alleen als je aanbieder jouw levenslooptegoed bij deze waardeoverdracht wil classificeren als lijfrente. Vraag dit na bij jouw levensloop aanbieder! Als dit inderdaad het geval is, kun je een waardeoverdracht aanvragen.

   Als de aanbieder dit niet wil doen, kun je het tegoed laten uitkeren. De aanbieder houdt dan loonheffing in op het uitgekeerde bedrag. Als het uitgekeerde bedrag binnen jouw jaar- en reserveringsruimte valt, kun je het bedrag inleggen als lijfrente. Desnoods in delen verspreid over een paar jaar. Vervolgens kun je ingehouden loonheffing weer terugvragen bij de Belastingdienst.

   Nog niet helemaal helder? We helpen je graag. Neem contact op.

  • Wat zijn de verschillen tussen fiscale oudedagsreserve en lijfrente

   Als ondernemer voor de inkomstenbelasting (zzp’ers en mensen met VOF of maatschap) zijn er twee manieren om een fiscaal vriendelijk potje voor later op te bouwen: lijfrente en de (fiscale) oudedagsreserve. Het is belangrijk te begrijpen wat de verschillen zijn en wat de samenhang is.

   1. Oudedagsreserve is boekhoudkundig

   De oudedagsreserve is puur een boekhoudkundige reservering. Er hoeft niet daadwerkelijk geld opzij gezet te worden. Uiteraard is dat wel erg aan te raden.

   Lijfrente is vermogen dat daadwerkelijk opzij gezet wordt. Bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling (zoals BrightPensioen).

   2. Fiscaal

   Fiscale Oudedagsreserve reserveer je in het lopende jaar. Een percentage van je winst uit onderneming in het lopende jaar.

   De fiscale ruimte voor lijfrente – hoeveel je mag inleggen – is gebaseerd op je inkomen van het vorig jaar.

   Ook de hoogte van de fiscale ruimte verschilt. De hoogte van de oudedagsreserve is 9,44% van je winst uit onderneming, met een maximum van € 9.218 (2020).

   De jaarruimte voor lijfrente is 13,3% over je winst, minus € 12.472 (de AOW-franchise), met een maximum van € 12.968.

   3. Flexibiliteit

   Lijfrente kun je pas aanspreken bij pensionering (tenzij je langdurig arbeidsongeschikt wordt). Wil je het toch eerder opnemen, dan betaal je naast de inkomstenbelasting revisierente aan de belastingdienst.

   Met de oudedagsreserve ben je flexibeler. Je kunt deze aanspreken door deze te laten ‘vrijvallen’. Je oudedagsreserve vermindert en je inkomen neemt met hetzelfde bedrag toe. Bij het opnemen betaal je wel de inkomstenbelasting, maar geen revisierente.

   4. Veiligheid en toegankelijkheid

   Geld dat je hebt weggezet in een lijfrente, staat veilig voor de bijstandstoets. Mocht je ooit aanspraak moeten doen op de bijstand, dan hoef je dit potje niet eerst op te maken.

   Je opgebouwde oudedagsreserve staat niet veilig voor de bijstandstoets of andere schuldeisers. Mocht jouw bedrijf failliet gaan, maakt eerst de Belastingdienst aanspraak op de te vorderen inkomstenbelasting. Ook andere schuldeisers kunnen hier aanspraak op maken.

   5. Belasting over rendement

   Je betaalt geen belasting over het rendement op jouw Bright pensioenrekening.

   Het rendement dat je maakt op het bedrag dat je aan FOR hebt staan, wordt bij je inkomen geteld. Daarover betaal je wel belasting.

   6. De hoogte van de pot met geld

   Er geldt geen limiet voor de hoogte van je pot met lijfrente.

   Je fiscale oudedagsreserve mag niet groter worden dan het eigen vermogen in jouw bedrijf. De fiscale oudedagsreserve is daarom niet geschikt of bedoeld om je volledige pensioen mee op te bouwen.

   Samenhang lijfrente en oudedagsreserve

   Het zijn dus communicerende vaten. Gebruik je de oudedagsreserve, dan heb je het jaar erna geen of minder jaarruimte voor lijfrente. Het is niet en-en.

   Met onze slimme jaarruimte tool kun je zelf berekenen hoeveel ruimte je hebt en de samenhang.

  • Wat is doteren?

   Doteren/dotatie is een ander woord voor reserveren. Het wordt gebruikt voor de berekening van je oudedagsreserve. Ofwel: het fiscaal vriendelijk apart zetten van een gedeelte van je winst. In 2020 geldt dat je 9,44% van je winst uit onderneming mag doteren.

  • Wat zijn de voordelen van de FOR afstorten als lijfrente?

   Als je FOR op een beleggingsrekening staat, wordt het eventuele rendement bij je inkomen geteld. Hier betaal je dus belasting over. Wanneer je jouw FOR afstort als lijfrente, hoef je geen belasting te betalen over het eventuele rendement.

   Zodra je de onderneming staakt (of met pensioen gaat), valt je opgebouwde FOR in één keer vrij. Dit betekent dat je ook in één keer de belasting moet betalen over je gehele FOR. Wanneer je jouw FOR hebt afgestort als lijfrente, kun je je lijfrente laten uitkeren in periodieken. Daardoor hoef je niet de gehele belastingclaim in één keer te betalen.

  • Hoe maak ik slim gebruik van de oudedagsreserve (FOR)?

   We hebben een blog geschreven over hoe je slim kunt omgaan met de oudedagsreserve (FOR). De blog vind je hier.

  • Als ik inleg zonder belasting af te trekken, is mijn uitkering dan belast?

   Ja, je betaalt altijd inkomstenbelasting zodra je jouw vermogen laat uitkeren. Hoe jouw uitkering belast wordt staat los van de belastingteruggave die je vooraf hebt gehad.

  • Waar en vanaf wanneer kan ik mijn financieel jaaroverzicht bekijken?

   De financiële jaaroverzichten zijn in februari zichtbaar in de portal. Deze gegevens kun je gebruiken voor je belastingaangifte. Je vindt de financiële jaaroverzichten in het documentencentrum in jouw online omgeving.

   Tip:
   Wil je de gegevens van 2019 al eerder naar je boekhouder sturen?

   Dat kan door een overzicht van je transacties (inleg) van 2019 te sturen.

   1. Ga naar ‘Mijn gegevens’
   2. Ga naar ‘Mijn transacties’

   Hier zie je jouw inleg van 2019 die je aan je boekhouder kunt doorgeven.

  • Hoe werkt dat belastingvoordeel nu precies?

   De pensioenrekening bij BrightPensioen is lijfrente. Als zzp’er of ondernemer leg je in vanuit je winst uit onderneming. Als je in loondienst bent, vanuit je nettosalaris. De belasting over jouw inleg, vraag je terug aan de Belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting. Daarom mag je niet onbeperkt inleggen. Wat je maximaal kunt inleggen heet jaarruimte.

   Het is uitgestelde belasting. Als je met pensioen gaat, betaal je alsnog belasting. Alleen betaal je dan in de regel minder belasting. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaal je namelijk geen AOW-premie meer.

   Wat zeker zo belangrijk is: je pensioenpot is vrijgesteld van vermogensbelasting. Dat tikt op de lange termijn flink aan.

   Op deze manier pensioen opbouwen is daardoor fiscaal gezien een stuk aantrekkelijker dan ‘gewoon’ sparen.

  • Welke belasting kan ik terugvragen als ik bij BrightPensioen inleg?

   Je kunt de inkomstenbelasting terugvragen over het totale bedrag dat je bij BrightPensioen op jouw pensioenrekening hebt ingelegd. Mocht jouw werkgever ook bijdragen aan jouw pensioenopbouw, dan kan je zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel gebruiken als aftrekpost in jouw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel inkomstenbelasting je betaalt.

  • Wat is de premiegrondslag?

   De premiegrondslag is het deel van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. Dit is het bruto jaarinkomen minus de AOW franchise.

  • Hoe werkt de oudedagsreserve (FOR)?

   FOR staat voor Fiscale Oudedags Reserve. Als zelfstandige kun je een deel van je winst reserveren als oudedagsreserve (FOR). Dit is 9,44% van de winst met een maximum van € 9.218 (2020). Over dit deel hoef je nu geen belasting te betalen. Je betaalt wel belasting over de uitkering. Je bepaalt elk jaar of je FOR opbouwt of niet. Als je de FOR ‘aan’ hebt staan, moet deze ook echt met 9,44% (maar niet meer dan het maximum) van je winst uit onderneming toenemen.

   • Je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (‘IB-ondernemer’), dus geen DGA.
   • Je moet voldoen aan het urencriterium (1.225 uur).
   • Je FOR mag niet groter zijn dan je eigen vermogen.
   • Eventueel rendement op je FOR (bijvoorbeeld spaarrente of beleggingsrendement) moet je bij je inkomen optellen. Deze wordt dus belast.
   • Je mag de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben

   Meer informatie op deze pagina.

  • Hoe vraag ik de inkomstenbelasting terug over mijn inleg bij BrightPensioen?

   Je legt bij BrightPensioen een bedrag in vanuit je inkomen of vanuit de winst uit onderneming. De belasting die je over dit bedrag betaald hebt, kun je terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. Standaard is dat eens per jaar.

   Stappen tijdens het doen van je aangifte inkomstenbelasting:

   • Ga naar de site van de Belastingdienst, ga naar Inloggen en vervolgens naar Mijn Belastingdienst en log in met je DigID.
   • Ga naar Inkomstenbelasting en selecteer het jaar waarin de inleg bij BrightPensioen heeft plaatsgevonden.
   • Open de aangifte inkomstenbelasting (of het verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting).
   • De inleg voor BrightPensioen vul je in onder Uitgaven. Vink het vakje Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort aan.
   • Vul hier vervolgens jouw rekeningnummer en inleg bij BrightPensioen in. In principe moeten deze al ingevuld zijn door de Belastingdienst. Maar de ervaring leert dat dit niet bij iedereen het geval is…

   Nadat je de gegevens hebt ingegeven, wordt de sectie Jaarruimte en niet-gebruikte jaarruimte vorige jaren geopend. Hier wordt gecontroleerd of de hierboven opgegeven inleg past binnen de jaar- en reserveringsruimte.

   Het is ook mogelijk de belastingteruggave maandelijks aan te vragen.

   Let op: de vraag “Hebt u in 20XX pensioen opgebouwd” of “Pensioenaangroei in 20XX” heeft geen betrekking op BrightPensioen. Deze vraag heeft betrekking op pensioen dat eventueel bij een werkgever is opgebouwd via de tweede pijler. Als dit het geval is, heb je voor dat jaar een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen en daarop staat een factor A.

  • Wat is reserveringsruimte?

   Elk jaar mag je een deel van je inkomen fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen: de jaarruimte.

   De reserveringsruimte is een deel van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Als je in de afgelopen zeven jaar jouw jaarruimte niet benut hebt, dan mag je een deel hiervan alsnog bovenop jouw jaarruimte van dit jaar storten. Met de slimme jaarruimte tool van BrightPensioen kun je dit berekenen.

  • Wat is het voordeel om via BrightPensioen te beleggen t.o.v. zelf beleggen?

   Beleggen via BrightPensioen heeft de volgende voordelen:

   • Je belegt bij Bright voor je pensioen (lijfrente) en dit is fiscaal aantrekkelijk. Voor gewone beleggingsrekeningen geldt dit fiscale voordeel niet.
   • We beleggen maandelijks de gecombineerde inleg van alle deelnemers, gespreid over de verschillende ETF’s en greenbonds. Als je zelf iedere maand deze beleggingen wilt aankopen, ben je meer (transactie)kosten kwijt.
   • Daarnaast herbalanceren wij maandelijks de portefeuille, waardoor extra rendement bereikt kan worden.
  • Zijn de lidmaatschapskosten ook aftrekbaar?

   Nee, de vaste vergoeding voor het jaarlijks lidmaatschap is niet fiscaal aftrekbaar. Dit zijn dus netto kosten. Het voordeel van een vaste vergoeding is dat er hierdoor meer jaarruimte overblijft voor je pensioen.

   Je inleg is wel fiscaal aftrekbaar, zolang deze binnen je jaar- en reserveringsruimte valt.

  • Hoeveel mag ik fiscaal vriendelijk voor mijn pensioen opzij zetten?

   Fiscaal vriendelijk betekent dat je vanuit je inkomen (winst uit onderneming of salaris) geld opzij mag zetten voor je pensioen, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Het maximale deel van je salaris dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten, wordt je jaarruimte genoemd.

   De niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dat heet de reserveringsruimte.

  • Wat is jaarruimte?

   Als je investeert in je pensioen, word je beloond met belastingvoordeel. Het deel van je inkomen dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen, heet de jaarruimte. Met de slimme jaarruimte tool van BrightPensioen kun je dit berekenen.

   Er zit een grens aan de jaarruimte, omdat pensioen opbouwen, in tegenstelling tot ‘gewoon’ sparen, belastingvoordeel oplevert. Je kunt de inkomstenbelasting die je hebt betaald over de inleg terugkrijgen, door de benutte jaarruimte in te vullen bij je belastingaangifte. Je betaalt trouwens ook geen vermogensrendementsheffing over je pensioenpot bij BrightPensioen.

  • Hoe kan ik geld uit mijn fiscale oudedagsreserve (FOR) overhevelen / overboeken naar BrightPensioen?

   Het idee van een oudedagsreserve is dat je die op een bepaald moment overzet naar een lijfrente. Zoals de pensioenrekening van BrightPensioen.

   Ben je nog geen lid van Bright?
   Open een rekening

   Vervolgens kun je het bedrag waarmee je de oudedagsreserve wilt laten afnemen, in de portal invullen als eenmalige inleg.

   In jouw boekhouding neemt je oudedagsreserve (FOR) op de balans af met het bedrag dat je inlegt op je pensioenrekening (lijfrente) bij BrightPensioen.
   Dit bedrag wordt bij je winst opgeteld. Daar staat een even grote aftrek in Box 1 tegenover. Daarmee voorkom je dat je er belasting over betaalt.

   NB: Heb je je oudedagsreserve al op een beleggingsrekening bij Bright staan? Dan hoef je ons alleen te laten weten dat je het geld wilt overzetten naar je pensioenrekening. Door een contactformulier in de portal in te vullen of door ons te bellen.

  • Hoe vraag ik een 'Verklaring niet-afgetrokken premies' aan?

   Deze verklaring vraag je aan bij jouw belastingkantoor. De volgende documenten dien je daarnaast aan de Belastingdienst op te sturen:

   • een kopie van de BrightPensioen Aanvullende Voorwaarden Pensioenrekening
   • een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken premies of stortingen

   Houd rekening met een verwerkingstermijn van circa 8 weken.
   Bewaar deze verklaringen goed in je administratie tot het moment is aangebroken dat je een uitkering gaat aankopen met jouw pensioenpot. Met een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies’ (of ‘Saldoverklaring’) kan je de verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling waarbij je je uitkering gaat aankopen, laten weten hoe hoog het bedrag is van de door jou niet-afgetrokken premies of bedragen. Bij het inhouden van de loonbelasting wordt dan de zogenoemde saldomethode toegepast.