Vragen over Wat als...

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Kan ik nog inleggen op mijn beleggingsrekening als ik naar het buitenland verhuis?
  Ja, zolang je vanaf een IBAN inlegt vanuit de EER (SEPA gebied) kun je blijven inleggen. N.B. het is dus geen vereiste dat je in de EER fiscaal inwoner bent.
  Meer over inleggen op een lijfrenterekening lees je hier.
 • Kan ik nog inleggen op mijn lijfrenterekening als ik naar het buitenland verhuis?

  Ja, zolang je vanaf een IBAN inlegt vanuit de EER (SEPA gebied) kun je blijven inleggen. N.B. het is dus geen vereiste dat je in de EER fiscaal inwoner bent.

  Let wel op: als je fiscaal inwoner van een ander land bent geniet je in Nederland geen fiscale aftrek meer over het bedrag dat je inlegt. Je kunt nog wel gebruik maken van de saldomethode: hiermee kan je jaarlijks max. €2.269 inleggen waarover je bij uitkering geen inkomstenbelasting verschuldigd bent. Over de (toekomstige) uitkering van alle inleg daarboven (alsmede het gemaakte rendement over de volledige inleg die je vanuit het buitenland hebt gedaan) ben je wel inkomstenbelasting verschuldigd. Je spaart wel vermogensbelasting in het buitenland uit maar of dit fiscaal interessant genoeg is om door te gaan met inleggen (en dus ook periodiek saldoverklaringen aan te vragen) is een afweging die je zelf dient te maken.

 • Wat als ik ga verhuizen naar het buitenland?

  Ga je verhuizen naar het buitenland, dan verandert jouw fiscaal inwonerschap. In dat geval moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Anders kan er dubbele belasting worden geheven, zowel in Nederland als in het land waar je naartoe verhuist. Dat wil je natuurlijk niet, dus geef jouw verhuizing tijdig aan ons en aan alle andere financiële instellingen waar je diensten hebt lopen door.

  Wat gebeurt er fiscaal?

  Over jouw opgebouwde lijfrente kapitaal in Nederland heb je (nog) geen belasting betaald. Je hebt hier dus een fiscaal voordeel gehad. Als je in Nederland zou blijven zou je afrekenen met de fiscus als je met pensioen gaat.

  Maar omdat dit waarschijnlijk niet gaat gebeuren legt de belastingdienst een zogenoemde “conserverende aanslag” op ter hoogte van het fiscale voordeel dat je gehad hebt. Een bedrag dat je moet betalen als je binnen 10 jaar na vertrek jouw lijfrentekapitaal wilt aanspreken.

  Deze aanslag vervalt als je 10 jaar in het buitenland hebt gewoond en al die tijd geen fiscaal inwoner van Nederland bent geweest. Dus: als je binnen die 10 jaar jouw lijfrente zou willen opnemen betaal je deze aanslag, maar wacht je dus 10 jaar dan is deze niet meer van toepassing.

  Let wel: je moet zelf schriftelijk een verzoek tot kwijtschelding van deze conserverende aanslag indienen. Doe dit dus voordat je gebruik wilt maken van je opgebouwde lijfrentekapitaal.

  Na die 10 jaar hoef je je niet meer te houden aan de Nederlandse uitkeringsregels die worden gesteld aan lijfrentes. Je kunt de looptijd van de uitkering desgewenst aanpassen aan een kortere periode dan de regels in Nederland voorschrijven. Je kunt het desgewenst zelfs in één keer laten uitkeren.

  Wat als je binnen die 10 jaar je pensioenleeftijd bereikt?

  Bereik je binnen die 10 jaar al de gewenste pensioenleeftijd en wil je jouw uitkering starten voordat die 10 jaar verlopen zijn, dan dien je een lijfrente-uitkering aan te kopen die voldoet aan de voorwaarden in de Nederlandse wetgeving.

  Bereik je binnen die 10 jaar de AOW-leeftijd plus 5 jaar (de uiterste deadline om een lijfrente uitkering te starten) dan moet je een lijfrente-uitkering aankopen die voldoet aan de voorwaarden in de Nederlandse wetgeving.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst treed / ontslag neem bij mijn werkgever?

  Jouw pensioen bij Bright blijft altijd van jou. Als je uit dienst treedt, dan heb je de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt stoppen met inleggen en een inlegpauze inlassen. Je betaalt dan geen lidmaatschap meer, maar jouw pensioenvermogen blijft belegd en rendeert door. Lees de voorwaarden.
  2. Je kunt blijven inleggen. In dat geval betaal je zelf of jouw nieuwe werkgever het jaarlijkse lidmaatschap.

  Relevante pagina's:

 • Wat gebeurt er als een medewerker uit dienst gaat?

  Een BrightPensioen rekening staat altijd op naam het individu (in dit geval: de werknemer). Deze pensioenrekening blijft gewoon bestaan dus en is gekoppeld aan de persoon. Ook als hij of zij (bijvoorbeeld) verandert van baan.

  Gaat een medewerker uit dienst? Geef dit aan ons door. Wij benaderen de medewerker om te overleggen wat hij of zij wilt doen met de pensioenrekening.

 • Wat gebeurt er als BrightPensioen failliet gaat?

  Mocht BrightPensioen failliet gaan, dan heeft dit géén gevolgen voor het (pensioen)vermogen van de deelnemers. Dit staat veilig bij onze bewaarbank CASEIS (voorheen KAS BANK).

  Ook als CASEIS failliet zou gaan, heeft dit géén impact op het vermogen van de deelnemers. CACEIS wordt niet de juridisch eigenaar van de stukken (aandelen en obligaties). De juridisch eigenaar is de Stichting Bright Lifecycle Fonds. Anders dan bij een spaarrekening, gaan de aandelen en obligaties van klanten dan ook niet mee bij een faillissement. Daarom bestaat er ook geen depositogarantiestelsel voor het (pensioen)vermogen bij (bewaar)banken.

  Mocht BrightPensioen ooit failliet gaan zal er, in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aangesteld worden. Sowieso kun je als deelnemer op ieder gewenst moment het vermogen naar een andere aanbieder overhevelen.

  Dus wat er ook met BrightPensioen gebeurt, jouw vermogen staat veilig.

 • Als ik stop met inleggen, moet ik dan het lidmaatschap betalen?

  Wanneer je een periode* niet meer wilt of kunt inleggen, kun je een inlegpauze inlassen. Op dat moment is het lidmaatschap gratis. Voorwaarde is dat je minimaal één jaar het lidmaatschap hebt betaald en dat er minder dan € 50.000 in je pensioenpot zit.

  Gedurende de inlegpauze:

  • blijft je geld belegd;
  • betaal je geen lidmaatschap;
  • kun je niet meer inleggen of opnemen (geen transacties doen);
  • kun je geen inkomende waardeoverdracht aanvragen;
  • wordt je het risico niet afgebouwd richting je pensioenleeftijd;
  • gelden er aangepaste regels rondom de bijstandsbescherming.

  Voorwaarden voor een inlegpauze

  • Je hebt minimaal één jaar het lidmaatschap betaald (€ 210).
  • De inlegpauze las je in vóór het begin van een nieuw kalenderjaar.
  • Je hebt geen beleggingsrekening, of je hebt jouw vermogen van je beleggingsrekening opgenomen of overgeboekt naar je pensioenrekening. Er staat dus geen vermogen op de beleggingsrekening.
  • Je hebt minder dan € 50.000 aan vermogen opgebouwd en je pensioenpot blijft onder de € 50.000. Mocht je pot door rendementsgroei groter worden dan € 50.000, dan zijn we genoodzaakt het jaarlijks lidmaatschap weer in rekening te brengen.
  • Een inlegpauze mag zo lang duren als nodig, maar kan maximaal één keer in de vijf jaar worden ingelast. Mocht het toch voorkomen dat je een tweede keer een inlegpauze wil inlassen, neem dan even telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

  Hoe las je een inlegpauze in?

  1. Log in via jouw BrightPensioen omgeving.
  2. Geef via het contactformulier aan dat je (voorlopig) wilt stoppen met inleggen.
  3. Wij sturen je een bevestiging.
  4. Vanaf volgend kalenderjaar betaal je geen lidmaatschapskosten meer (tot we weer van je horen).

  Inlegpauze opheffen

  Wanneer je weer wilt beginnen met inleggen, geef je dat door via het contactformulier. Je ontvangt een bevestiging met de datum waarop jouw rekening weer actief wordt. Vanaf dat moment kun je inleggen en betaal je de lidmaatschapskosten van het betreffende kalenderjaar.

  *) Minimaal één kalenderjaar

 • Kan ik mijn geld kwijtraken?

  Als je belegt in een bedrijf of een fonds en dat gaat failliet, dan ben je je geld kwijt.

  Het Bright Lifecycle fonds belegt echter in duizenden bedrijven en landen. Wanneer alle bedrijven en landen waarin we beleggen failliet gaan, dan ben je jouw geld kwijt. In theorie is dat mogelijk. Maar stel dat al die bedrijven en landen tegelijkertijd failliet gaan? Dan is is pensioen waarschijnlijk het laatste waar je je op dat moment zorgen over maakt….

  Uiteraard kunnen de beurzen wereldwijd instorten. In de crisis van 2008/2009 waren de wereldwijde aandelenkoersen op het dieptepunt zo’n 40 procent gezakt ten opzichte van een jaar eerder. BrightPensioen belegt voor niet meer dan 60% in aandelen, wereldwijd gespreid.

  Het principe van een lifecycle beleggen – waarbij het risico wordt afgebouwd richting je pensioendatum – voorkomt dat je vlak voor je pensioen hard geraakt wordt door een eventuele crisis.

 • Wat als ik meer dan de jaar- en reserveringsruimte heb ingelegd?

  Als je méér dan de voor jou geldende jaarruimte en reserveringsruimte inlegt in een bepaald jaar, dan kun je het teveel ingelegde deel niet aftrekken van je inkomstenbelasting.

  De Belastingdienst staat een extra inleg van maximaal € 2.269 aan niet-afgetrokken lijfrentepremies of -stortingen per jaar toe, waarover je in de uitkeringsfase niet nogmaals de inkomstenbelasting betaalt. Dit maximum bedrag van € 2.269 extra geldt voor alle lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrenten (lijfrentespaarrekeningen of lijfrentebeleggingsrechten) samen.

  Om hiervan gebruik te maken, moet je een Verklaring niet-afgetrokken premies (ook wel “saldoverklaring”) aanvragen bij de Belastingdienst.

  Let op! Leg je nog meer in dan je jaar- en reserveringsruimte plus deze € 2.269 in een jaar, dan is er nog een optie om de verklaring geruisloze terugstorting aan te vragen. Ook dit doe je bij de Belastingdienst.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik kom te overlijden?

  Als je komt te overlijden, gaat de waarde van jouw opgebouwde vermogen bij BrightPensioen naar je wettelijke erfgename. Dat werkt zo.

  Daarnaast kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, mocht je jouw nabestaanden meer willen achterlaten dan de waarde van je opgebouwde vermogen.

 • Staat mijn pensioen veilig, mocht ik in de bijstand belanden?

  Sinds 1 januari 2016 is de wet gewijzigd en is je derde pijler pensioenpot ook veilig voor de bijstandstoets. Oftewel: je hoeft niet meer je pensioenpot ‘op te eten’, voordat je recht hebt op bijstand.

  De regeling in het kort:

  • De vrijstelling is geldig voor een derde pijler pensioenpot tot € 250.000. Het restbedrag zal wel worden meegenomen als vermogen in de bijstandstoets. Dit houdt in dat je het meerdere eerst moet gebruiken, voordat je recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • De inleg die gedaan is tijdens de toetsing periode (vijf jaar voor aanvragen van bijstand) is ook vrijgesteld, mits er in elk kalenderjaar is ingelegd en deze inleg niet hoger was dan € 6.000 per jaar.

  Belangrijk: bij een inlegpauze kan het dus zijn dat de inleg over de afgelopen vijf jaar eerst gebruikt moet worden alvorens je recht hebt op bijstand.

  Gemeenten behouden hun eigen beoordelingsbevoegdheid, het kan dus per gemeente verschillen wat de uitvoering van deze regeling is.

 • Kan ik bij mijn pensioen (lijfrente) als ik arbeidsongeschikt word?

  Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om opgebouwde derde pijler potjes (lijfrente) op te nemen in geval van langdurige (langer dan 12 maanden) arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heb je een verklaring nodig van een arts waaruit blijkt dat je de komende 12 maanden niet in staat bent jouw hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid volledig uit te oefenen.

  Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de voorwaarden

   

  Relevante pagina's:

 • Wat als ik met deeltijd met pensioen wil gaan?

  Bouw je individueel aanvullend pensioen op in de derde pijler? Dan kan je zelf bepalen wanneer je jouw pensioenuitkering wil laten beginnen. Hierbij ben je wel aan regels gebonden. Koop je een tijdelijke uitkering aan, dan geldt een maximum uitkering van € 20.953 per jaar (2015). Als je een levenslange uitkering aankoopt, geldt er geen maximum. Dit geldt ook voor een uitkering die tot minimaal 20 jaar na de AOW leeftijd loopt.

 • Mijn tijdelijke wachtwoord werkt niet, wat nu?

  Het kan zijn dat er een tijdslot van toepassing is op je tijdelijke wachtwoord. Hierdoor kan het zijn dat je tijdelijke wachtwoord pas ná het verlopen van een tijdsperiode pas bruikbaar wordt. Dit staat vermeld in de email met je tijdelijke wachtwoord indien dit van toepassing is.

  Zo niet, controleer dan of je bij het invoeren van het wachtwoord een extra spatie hebt meegenomen aan het begin of einde. Het systeem ziet deze als een extra karakter. Voer het tijdelijke wachtwoord nogmaals in.

  Na 3 keer foutief inloggen, dien je weer een nieuw tijdelijk wachtwoord aan te vragen.

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

  Wachtwoord voor de deelnemersportal vergeten ? Doorloop de volgende stappen:

  • Ga naar het inlogscherm
  • Klik op ‘Nieuw wachtwoord opvragen”,
  • Voer je klantnummer in
  • Kies “Wachtwoord opvragen”.

  Je ontvangt een email met een tijdelijk wachtwoord. Log vervolgens in met je klantnummer en het zojuist verkregen wachtwoord. Hierna word je gevraagd een nieuw wachtwoord te kiezen.
  Dit wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 karakters, waarvan tenminste één hoofdletter (A-Z), tenminste één cijfer (0-9) en tenminste één speciaal karakter (!@#+, etc.).