Vragen over Jaarruimte & reserveruimte

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Wat als ik te weinig jaarruimte of reserveringsruimte heb om mijn lidmaatschapskosten fiscaal aftrekbaar te maken?

  In dat geval verandert er voor jou weinig. De lidmaatschapskosten waren netto € 210 en deze blijven € 210.

  Maar grote kans dat je toch iets profijt hebt, omdat de jaar- en reserveringsruimte per 2023 flink vergroot is (van 13,3% naar 30%).

 • Ik heb geen inleg gedaan. Moet ik toch belastingaangifte doen?

  Ja, als je belastingvoordeel wilt hebben over je lidmaatschapskosten, wel. Ook wanneer je geen inleg hebt gedaan voor je pensioen. Wij incasseren de lidmaatschapskosten namelijk als inleg (zo vind je ‘m ook terug op je jaaroverzicht). Het lidmaatschap is daardoor aftrekbaar, maar je moet dit wel zelf doorgeven tijdens de belastingaangifte (samen met je eventueel ingelegde jaar- en reserveringsruimte).

 • Verdient Bright aan mijn vermogen, als de lidmaatschapskosten als inleg worden geïncasseerd?

  Bright verdient nog steeds niet aan jouw vermogen. Wij incasseren het vaste lidmaatschapsbedrag náást je standaard inleg. Het gaat dus niet ten koste van die inleg. En we komen verder niet aan je pensioenpot.

 • Hoe kan ik mijn inleg wijzigen of geld overboeken van beleggingsrekening naar pensioenrekening?

  Heb je nog jaarruimte? En wil je zoveel mogelijk belastingvriendelijk inleggen? Dan kun je jouw inleg doorgeven of wijzigen in de online portal. Heb je jouw jaarruimte ingelegd op je beleggingsrekening? Dan kun je deze in de online portal overboeken naar je pensioenrekening. Hieronder vind je de stappen.

  Inleg instellen pensioenrekening

  1. Ga naar de online portal en log in.
  2. Klik op jouw pensioenrekening en scroll omlaag. Bij “wijzig hier jouw inleg” geef je je inleg door. Je kunt een eenmalige ineg en/of periodieke inleg instellen. Vergeet niet om op “opslaan” te klikken!

  Geld overboeken beleggingsrekening naar pensioenrekening

  1. Ga naar de online portal en log in.
  2. Klik op jouw beleggingsrekening, scroll omlaag en kies bij “inleg en opname” voor “geld overboeken”. Selecteer bij “naar” jouw pensioenrekening! Geef het bedrag in dat je wilt overboeken van jouw beleggingsrekening naar je pensioenrekening en klik op “opslaan”.

  Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 • Wat is Factor A?

  De factor A laat zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd via jouw werkgever. Dit wordt ook wel pensioenaangroei genoemd. De factor A staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioenfondsen en -verzekeraars gebruiken de factor A om te berekenen hoeveel pensioen je kunt krijgen als je stopt met werken. Hoe hoger de factor A, hoe hoger jouw pensioen zal zijn. Onder andere je salaris en de betaalde pensioenpremies hebben hier invloed op.

 • Waar vind ik mijn UPO?

  UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het is een document dat je van jouw pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstellingen krijgt. Om te zien bij welke pensioenaanbieders je in het verleden pensioen hebt opgebouwd, check je mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je geen UPO’s, maar als je naar de website van die pensioenaanbieders gaat, kun je inloggen op jouw persoonlijke omgeving. Daar vind je jouw UPO.

  Op jouw UPO staat hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd en hoeveel je kunt verwachten als je met pensioen gaat. En je vind er ook de zogeheten factor A. Deze staat voor pensioenaangroei. Dit bedrag / getal heb je nodig voor het berekenen van jouw jaar- en reserveringsruimte. Meestal staat deze ergens onderaan het overzicht (zie voorbeeld).

  Van een lijfrente-aanbieder (zoals BrightPensioen) krijg je geen UPO. Daar heb je inzicht in jouw pensioenopbouw, via een online portal. Daarnaast krijg je ieder jaar een jaaroverzicht met onder andere de opbrengsten en waarde van jouw vermogen.

 • Wat zijn de spelregels van pensioen opbouwen met belastingvoordeel?

  Als je geld inlegt op je pensioenrekening, krijg je de betaalde belasting over je inleg terug. De inleg moet dan wel binnen jouw jaarruimte of reserveringsruimte vallen. De belasting betaal je later, als je met pensioen gaat. Maar in de regel is dit minder. Je betaalt daarnaast géén vermogensbelasting over je pensioenpot.

  Er zijn een paar spelregels waar je rekening mee moet houden:

  • Jouw jaarruimte heeft een maximum. Ga je hier overheen met jouw inleg? Dan heb je over dat deel geen belastingvoordeel.
  • Jouw pensioenpot staat vast. Je mag hier dus niet aankomen totdat je met pensioen gaat (tenzij je langdurig arbeidsongeschikt raakt).
  • Wij beleggen het pensioenvermogen. Beleggen brengt risico’s met zich mee.
  • Heb je (ook) een flexibele (box 3) beleggingsrekening bij ons? Dan heb je daar géén fiscaal voordeel op. Je inleg op jouw beleggingsrekening is niet aftrekbaar en telt mee voor de vermogensbelasting.
 • Hoeveel oudedagsreserve (FOR) mag ik in 2022 doteren?

  De fiscale oudedagsreserve voor 2022 is 9,44% van je winst uit onderneming met een maximum van € 9.632.

 • Hoeveel oudedagsreserve (FOR) mag ik in 2021 doteren?

  De fiscale oudedagsreserve voor 2021 is 9,44% van je winst uit onderneming met een maximum van € 9.395.

 • Kan ik mijn levensloop tegoed overhevelen naar BrightPensioen?

  Fiscaal geruisloos overhevelen van een levenslooptegoed is in principe alleen mogelijk naar een tweede pijler pensioen. Bij een pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

  Je kunt het tegoed laten uitkeren. De aanbieder houdt dan loonheffing in op het uitgekeerde bedrag. Als het uitgekeerde bedrag binnen jouw jaar- en reserveringsruimte valt, kun je het bedrag inleggen als lijfrente. Eventueel in delen verspreid over een paar jaar. Vervolgens kun je ingehouden loonheffing weer terugvragen bij de Belastingdienst.

  Nog niet helemaal helder? We helpen je graag. Neem contact op.

 • Waar vind ik de handleiding van de jaar- en reserveringsruimte tool?

  De handleiding voor de jaar- en reserveringsruimte tool vind je hier.

 • Hoe bepaal ik op welke jaren van de jaar- en reserveringsruimte mijn inleg van toepassing is? En hoe specificeer ik dit?

  Allereerst even de definities van deze twee termen. De jaarruimte geeft aan hoeveel je dit jaar fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor jouw pensioen. De reserveringsruimte is een deel van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen tien jaar.

  Dan nu het antwoord op de vraag. Als je dit jaar begint met inleggen, dan kun zelf kiezen of je de inleg wilt gebruiken om je jaarruimte of je reserveringsruimte te benutten. Deze keuze maak je bij de aangifte inkomstenbelasting voor het betreffende kalenderjaar. De inleg in het kalenderjaar 2023 geef je dus aan bij de aangifte inkomstenbelasting 2023 die je in het voorjaar van 2024 doet (of via een voorlopige teruggave). Bij de aangifte dien je aan te geven hoeveel je van je jaarruimte van dit jaar wilt gebruiken. En hoeveel reserveringsruimte je van de afgelopen tien jaar wilt gebruiken.

  Tip: het is slim om eerst de oudste reserveringsruimte te gebruiken, omdat deze mogelijk vervalt per het volgende kalenderjaar.

 • Hoe werkt dat belastingvoordeel nu precies?

  De pensioenrekening bij BrightPensioen is lijfrente. Als zzp’er of ondernemer leg je in vanuit je winst uit onderneming. Als je in loondienst bent, vanuit je nettosalaris. De belasting over jouw inleg, vraag je terug aan de Belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting. Daarom mag je niet onbeperkt inleggen. Wat je maximaal kunt inleggen heet jaarruimte.

  Het is uitgestelde belasting. Als je met pensioen gaat, betaal je alsnog belasting. Alleen betaal je dan in de regel minder belasting. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaal je namelijk geen AOW-premie meer.

  Wat zeker zo belangrijk is: je pensioenpot is vrijgesteld van vermogensbelasting. Dat tikt op de lange termijn flink aan.

  Op deze manier pensioen opbouwen is daardoor fiscaal gezien een stuk aantrekkelijker dan ‘gewoon’ sparen.

 • Wat is de premiegrondslag?

  De premiegrondslag is het deel van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. Je berekent de premiegrondslag door jouw bruto inkomen (met een maximum van € 137.800, in 2024) te verminderen met de AOW-franchise (€ 17.545, in 2023).

 • Hoe werkt de oudedagsreserve (FOR)?

  FOR staat voor fiscale oudedagsreserve. Het is een regeling waarmee IB-ondernemers een pensioenpot konden opbouwen, die per 1 januari 2023 is afgeschaft.

  Via de regeling kon je een deel van je winst reserveren als oudedagsreserve (FOR). Dit was in 2022 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632. Deze reservering is vrijgesteld van inkomstenbelasting, maar je betaalt wel belasting over de uitkering.

  De voorwaarden die voor de FOR golden:

  • Je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (ofwel “IB-ondernemer”), dus geen DGA.
  • Je moet voldoen aan het urencriterium.
  • Je FOR mag niet groter zijn dan je eigen vermogen.
  • Eventueel rendement op je FOR (bijvoorbeeld spaarrente of beleggingsrendement) moet je bij je inkomen optellen. Deze wordt dus belast.
  • Je mag de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben
 • Hoe vraag ik de inkomstenbelasting terug over mijn inleg bij BrightPensioen?

  Je legt bij BrightPensioen een bedrag in vanuit je inkomen of vanuit de winst uit onderneming. De belasting die je over dit bedrag betaald hebt, kun je terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. Standaard is dat eens per jaar.

  Stappen tijdens het doen van je aangifte inkomstenbelasting:

  • Ga naar de site van de Belastingdienst, ga naar Inloggen en vervolgens naar Mijn Belastingdienst en log in met je DigID.
  • Ga naar Inkomstenbelasting en selecteer het jaar waarin de inleg bij BrightPensioen heeft plaatsgevonden.
  • Open de aangifte inkomstenbelasting (of het verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting).
  • De inleg voor BrightPensioen vul je in onder Uitgaven. Vink het vakje Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort aan.
  • Vul hier vervolgens jouw rekeningnummer en inleg bij BrightPensioen in. In principe moeten deze al ingevuld zijn door de Belastingdienst. Maar de ervaring leert dat dit niet bij iedereen het geval is…

  Nadat je de gegevens hebt ingegeven, wordt de sectie Jaarruimte en niet-gebruikte jaarruimte vorige jaren geopend. Hier wordt gecontroleerd of de hierboven opgegeven inleg past binnen de jaar- en reserveringsruimte.

  Het is ook mogelijk de belastingteruggave maandelijks aan te vragen.

  Let op: de vraag “Hebt u in 20XX pensioen opgebouwd” of “Pensioenaangroei in 20XX” heeft geen betrekking op BrightPensioen. Deze vraag heeft betrekking op pensioen dat eventueel bij een werkgever is opgebouwd via de tweede pijler. Als dit het geval is, heb je voor dat jaar een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen en daarop staat een factor A.

  Op deze pagina lees je meer over hoe je de belastingaangifte invult met betrekking op jouw pensioeninleg.

 • Wat is reserveringsruimte?

  Elk jaar mag je een deel van je inkomen fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen: de jaarruimte.

  De reserveringsruimte is een deel van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen tien jaar. Als je in de afgelopen tien jaar jouw jaarruimte niet benut hebt, dan mag je een deel hiervan alsnog bovenop jouw jaarruimte van dit jaar storten. Met de slimme jaarruimte tool van BrightPensioen kun je dit berekenen.

 • Hoeveel mag ik fiscaal vriendelijk voor mijn pensioen opzij zetten?

  Fiscaal vriendelijk betekent dat je vanuit je inkomen (winst uit onderneming of salaris) geld opzij mag zetten voor je pensioen, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Het maximale deel van je salaris dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten, wordt je jaarruimte genoemd.

  De niet benutte jaarruimtes uit de tien voorgaande jaren mag je inhalen. Dat heet de reserveringsruimte.

 • Wat als ik teveel (meer dan jaar- en reserveringsruimte) heb ingelegd?

  Als je méér dan de voor jou geldende jaarruimte en reserveringsruimte hebt ingelegd in een bepaald jaar, dan kun je het teveel ingelegde deel niet aftrekken van je inkomstenbelasting.

  De Belastingdienst staat een extra inleg van maximaal € 2.269 aan niet-afgetrokken lijfrentepremies of -stortingen per jaar toe. Daarover hoef je in de uitkeringsfase niet nogmaals inkomstenbelasting te betalen.

  Dit is een maximum bedrag van € 2.269 per jaar wat je aan lijfrente ’teveel’ mag inleggen.

  Om hiervan gebruik te maken, moet je een Verklaring niet-afgetrokken premies (ook wel “saldoverklaring”) aanvragen bij de Belastingdienst.

  Let op! Leg je nog meer in dan je jaar- en reserveringsruimte plus deze € 2.269 in een jaar? Dan is er nog een optie om de verklaring geruisloze terugstorting aan te vragen. Ook dit doe je bij de Belastingdienst.

 • Wat is jaarruimte?

  Als je investeert in je pensioen, word je beloond met belastingvoordeel. Het deel van je inkomen dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen, heet de jaarruimte. Met de slimme jaarruimte tool van BrightPensioen kun je dit berekenen.

  Er zit een grens aan de jaarruimte, omdat pensioen opbouwen, in tegenstelling tot ‘gewoon’ sparen, belastingvoordeel oplevert. Je kunt de inkomstenbelasting die je hebt betaald over de inleg terugkrijgen, door de benutte jaarruimte in te vullen bij je belastingaangifte. Je betaalt trouwens ook geen vermogensrendementsheffing over je pensioenpot bij BrightPensioen.