Overstappen van zzp pensioen aanbieder? Dat kan hier >

Vragen over Pensioen

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Welke manieren zijn er om zelf pensioen op te bouwen?

  Er zijn verschillende manieren om zelf pensioen op te bouwen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Lijfrente
  • Fiscale oudedagsreserve, de FOR (tot 1 januari 2023)
  • Een huis kopen en aflossen
  • Je bedrijf verkopen
  • Zelf beleggen of sparen
  • Langer doorwerken
  • Verdergaan met pensioen bij je ex-werkgever

  Aan alle manieren kleven voor- en nadelen. En soms ook voorwaarden. In ons whitepaper: Zeven manieren om zelf je pensioen te regelen lees je over de verschillende opties en waar je rekening mee moet houden.

 • Wat zijn de opbouwfase en de uitkeringsfase van een lijfrente?

  Bij lijfrente is er een opbouwfase, waarin er vermogen wordt opgebouwd, en een uitkeringsfase, waarin het vermogen wordt uitgekeerd.

  In de opbouwfase bouw je vermogen op door periodiek of eenmalige een bedrag in te leggen. Jij bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je inlegt. Wel met je jaarruimte in gedachten natuurlijk. Dit kan bij een bank, een verzekeraar, een vermogensbeheerder of een beleggingsinstelling (zoals BrightPensioen). Met dit opgebouwde bedrag laat je op een later moment – tijdens de uitkeringsfase – een inkomen uitkeren. Dit kan een tijdelijke of levenslange uitkering zijn.

  Voor de uitkeringsfase kies je een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om het bedrag te laten uitkeren. Je kunt kiezen voor een tijdelijke uitkering of een levenslange uitkering. Levenslang kan alleen bij een verzekeraar. De tijdelijke uitkering keert minimaal vijf jaar uit. De regels voor de uiterlijke ingangsdatum en duur van je uitkering verschilt per keuze.

 • Wat is het verschil tussen een pensioenrekening en beleggingsrekening?

  Een pensioenrekening is bedoeld voor je pensioen. Dit noemen we ook wel een lijfrenterekening. Het geld op deze rekening staat vast. Als je met pensioen gaat, laat je die pot geld uitkeren.

  De inleg op deze rekening is fiscaal voordelig. Dit houdt in: je mag de inleg aftrekken van de belasting (zolang het binnen jouw jaarruimte valt). Je betaalt dus minder belasting of krijgt belasting terug. Ook hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen over dit potje.

  De pensioenrekening valt onder box 1.

  Een beleggingsrekening is bedoeld om een potje op te bouwen, zonder je geld vast te zetten. Bijvoorbeeld voor een tussenpensioen. Flexibel dus, maar de keerzijde is dat je hier geen belastingvoordeel over ontvangt (met uitzondering van de FOR). En je betaalt vermogensrendementsheffing over je geld.

  De beleggingsrekening valt onder box 3.

 • Wat is een pensioengat?

  De term “pensioengat” wordt gebruikt wanneer iemand ’te weinig’ pensioen heeft opgebouwd. Maar wat is te weinig? Formeel was dat ooit wanneer iemand minder dan 70% van het eindloon opbouwde voor zijn of haar pensioen. Alleen het eindloon-pensioen is al lang geleden afgeschaft. Daarnaast is het voor iedereen verschillend wat genoeg, te veel of te weinig is.

  Iedereen zal dus zelf moeten bepalen of hij of zij voldoende pensioen opbouwt. Een handig hulpmiddel hiervoor is onze pensioenindicator. Die tool laat zien hoeveel pensioen je naar schatting opbouwt bij welke inleg. Of lees onze uitgebreide blog hierover.

  Relevante pagina's:

 • Hoe werkt de pensioen- of vermogensindicator?

  De pensioen- of vermogensindicator geeft een indicatie van hoeveel geld je opzij moet leggen voor welk (pensioen)vermogen.

  Zo zijn de berekeningen tot stand gekomen:

  Het gekozen / getoonde rendement is een bruto rendement. Dat houdt in dat de jaarlijkse variabele beleggingskosten verderop in de berekeningen verrekend worden met dit rendement. Deze kosten bestaan uit de transactiekosten en de jaarlijkse fondskosten. Voor de jaarlijkse fondskosten rekenen we met het daadwerkelijke percentage van 0,21%.

  NB: de vaste vergoeding voor het lidmaatschap wordt apart in rekening gebracht en is niet meegenomen in de berekeningen van de indicator. De vaste vergoeding gaat niet ten laste van je (pensioen)vermogen en is ook niet fiscaal aftrekbaar.

  Bij de berekeningen in de indicatie gaan we als volgt te werk:

  1. We berekenen eerst hoeveel jaar je nog zult opbouwen (je gewenste pensioen- of eindleeftijd minus je huidige leeftijd, afgerond naar beneden).

  2. Daarna rekenen we per jaar uit wat de waarde aan het eind van het jaar bedraagt van je eenmalige inleg plus het saldo aan het begin van het jaar (na aftrek van de instapvergoeding) vermeerderd met je maandelijkse inleg in dat jaar (na aftrek instapvergoeding) waarbij de maandelijkse inleg nog een deel van het jaar mee-rendeert.

  We begrijpen het als het onderstaande niet zo helder voor je is, maar in formulevorm ziet dat er zo uit:
   Image

  3. Uiteindelijk komen we op het laatste jaar uit waarin (pensioen)vermogen wordt opgebouwd. Om tot de indicatie van het opgebouwde vermogen te komen, halen we er de uitstapvergoeding van de eindwaarde van het laatste jaar af.

  • Indicatie opgebouwd vermogen (voor afronding) = ( Wgewenste eindleefijd x ( 1 – Kuitstap )).

  Dit bedrag ronden we bewust af naar het dichtstbijzijnde 500-tal. Het gaat per slot van rekening om een indicatie. Een niet afgerond bedrag geeft immers de suggestie van een exacte voorspelling.

  Alleen van toepassing op de pensioenindicator:

  4. Vervolgens gebruiken we dit bedrag om een indicatieve bruto maanduitkering te berekenen.

  • Indicatie bruto uitkering per maand (voor afronding) = ( Indicatie Opgebouwd Pensioenvermogen x Puitkering ) / 12

  Dit bedrag ronden we vervolgens af naar het dichtstbijzijnde 10-tal. Dit is de indicatie bruto maanduitkering die we tonen.

  5. Om tot de koopkracht te komen hanteren we de prijsindex o.b.v. de EU inflatie voorspelling van 2% per jaar (huidige jaar = 100) op de gewenste pensioenleeftijd. Deze gebruiken we vervolgens voor een inflatiecorrectie op de indicatie bruto maanduitkering welke we als koopkracht tonen. Deze koopkracht wordt ook afgerond op het dichtstbijzijnde 10-tal.

  Aantrekkelijk of niet?

  De melding dat BrightPensioen ook minder aantrekkelijk kan zijn verschijnt in de volgende situatie. We berekenen hoeveel je zou hebben opgebouwd bij een fictieve aanbieder die 1,25% per jaar over het beheerd vermogen rekent en 0,5% in- en uitstapkosten per storting. Dit is een percentage dat bij een dergelijk (duurzaam) fonds niet ongebruikelijk is.

  Zodra het verschil in opgebouwd vermogen bij BrightPensioen en het opgebouwd vermogen bij deze fictieve aanbieder groter is dan totale som aan lidmaatschapskosten die je bij BrightPensioen over die periode kwijt bent, verschijnt deze melding.

  Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met fiscaliteit, omdat deze voor iedere klant anders is in zowel opbouw- als de uitkeringsfase. Het niet verschijnen van een melding betekent niet dat we de goedkoopste zijn. Er zijn meerdere factoren die meewegen bij het selecteren van een geschikte oplossing. Vergelijk daarom altijd meerdere aanbieders.

  Toelichting formules. In de bovengenoemde formules is met onderstaande variabelen gewerkt:

  • Wjrx = Waarde jaar x
  • Ieenmalig = eenmalige inleg
  • Ii = inleg in maand i
  • Klopend = lopende fondskosten (0,21%), dit is onze kostprijs van de huidige portefeuille.

  De verwachting is dat deze de komende jaren verder naar beneden zal gaan. Indien er in een jaar geherbalanceerd dient te worden, kunnen deze hoger uitvallen, echter zullen deze nooit de 0,25% overschrijden.

  • Kinstap = Instapvergoeding (0,07%)
  • Kuitstap = uitstapvergoeding (0,05%)
  • Rbruto = bruto rendement (als ingevoerd door jou.) Onze lange termijn rendementsdoelstelling (ná kosten) ligt op 4% boven inflatie, vandaar dat het default percentage van 6%.
  • Let wel: bij kortere looptijden geldt vanwege de lifecycle afbouw een lagere rendementsdoelstelling. In onderstaande tabel is deze terug te vinden.
  • Puitkering = Percentage uitkering die aangekocht kan worden. Hierbij gaan we uit van het percentage ná kosten zoals deze momenteel in de markt aangeboden worden. Voor een looptijd van 20 jaar rekenen we met 6,0%, voor 25 jaar met 5,25% en voor 30 jaar met 5,0%.

  Verwacht bruto rendement volgens de lifecycle

  Looptijd Indicatief bruto rendement
  Langer dan 47 jaar 6,5%
  19 tot 47 jaar 6,0%
  12 tot 18 jaar 5,5%
  9 tot 11 jaar 5,0%
  6 tot 8 jaar 4,5%
  3 tot 5 jaar 4,0%
  Korter dan 3 jaar 3,5%

  Bovenstaande indicatieve bruto rendementen zijn tot stand gekomen op basis van de rendementen per subfonds die voortkomen uit de voorgeschreven berekeningen van het essentiële informatie document. Hierbij is gekozen voor een gemixed rendement waarbij 2/3 van het rendement uit het gematigde scenario is gebruikt en 1/3 van het rendement uit het gunstige scenario per subfonds. Hierna is het resulterende rendement teruggerekend naar een vergelijkbaar gemiddeld rendement over de desbetreffende looptijd. Deze gemiddelde rendementen zijn vervolgens naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde halve procent.

 • Wat is het verschil tussen een spaarlijfrente en een beleggingslijfrente?

  Een spaarlijfrente wordt ook wel banksparen genoemd. Je zet je geld op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank, tegen een vaste rente. Zo spaar je dus lijfrente.

  Bij een beleggingslijfrente leg je geld in op een geblokkeerde beleggingsrekening bij een bank of een beleggingsinstelling, zoals BrightPensioen. Jouw lijfrente (geld) wordt belegd.

  Sparen vs beleggen

  Voor een goed pensioen is het noodzakelijk dat jouw geld sneller groeit dan de inflatie. Dit is nauwelijks mogelijk door te sparen. Met beleggen is de kans wél groot dat je vermogen sneller groeit dan inflatie. Maar je loopt ook meer risico met beleggen.

  In dit artikel lees je meer over lijfrente sparen vs beleggen.

 • Wat is het verschil tussen een verzekerde en een bancaire lijfrente?

  Tot 2008 waren alle lijfrentes verzekeringen. Verzekerde lijfrentes, ook wel lijfrentepolis genoemd. Die werden alleen door verzekeraars aangeboden. Vaak waren dit woekerpolissen. Aan het potje wat je opbouwt zitten (één of meerdere) verzekeringen gekoppeld. Daarom was het voor de meeste klanten onduidelijk welk deel van de inleg  gebruikt werd voor het potje voor later en welk deel een verzekeringspremie was. Verzekerde lijfrentes waren intransparant, complex en duur.

  Vanaf 2008 mochten ook banken en beleggingsinstellingen lijfrentes aanbieden. Dit worden bancaire lijfrentes genoemd. Eenvoudiger producten zonder gekoppelde verzekeringen. Je gehele inleg wordt – na aftrek van kosten – gebruikt voor het potje voor later. Er zijn twee varianten: een spaarlijfrente en een beleggingslijfrente.

  Bekijk hier de verschillen tussen spaarlijfrente en beleggingslijfrente

 • Wat is het verschil tussen oud regime en nieuw regime lijfrente?

  Jouw BrightPensioen rekening valt onder het zogenoemde “nieuwe regime” lijfrente. Hiervoor gelden andere fiscale spelregels dan voor “oud regime” lijfrente. Wanneer is er sprake is van oud regime en nieuw regime? En wat zijn de verschillen tussen beide regimes? Dat lees je in deze FAQ.

  Wanneer is er sprake van een oud regime lijfrente?

  Oud regime lijfrente is een term die de Belastingdienst gebruikt voor:

  • koopsompolissen (éénmalige lijfrentestortingen) welke zijn afgesloten vóór 1 januari 1992, en;
  • lijfrenteverzekeringen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 waarvan periodiek premies zijn betaald vóór 1 januari 2001. Hierbij geldt dat de premies niet meer verhoogd mogen zijn na 16 oktober 1990.

  Wat zijn de verschillen tussen oud en nieuw regime?

  Ingangsdatum lijfrente-uitkering:

  Oud regime: Volledig vrije keuze.
  Nieuw regime: De uitkering kan ingaan vóór je de AOW-leeftijd hebt bereikt, maar mag niet later dan vijf jaar na je AOW-leeftijd. Laat je de uitkering ingaan voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan ben je verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal twintig jaar na AOW-leeftijd.

  Hoogte tijdelijke lijfrente uitkering:

  Oud regime: Volledig vrij qua looptijd en hoogte uitkering.
  Nieuw regime: Startdatum vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd en minimale looptijd bedraagt vijf jaar. In 2022 is de jaarlijkse uitkering maximaal € 22.735.

  Looptijd tijdelijke lijfrente-uitkering:

  Oud regime: Een tijdelijke lijfrente-uitkering is mogelijk, maar op dat moment valt de lijfrente onder het nieuwe regime en vervallen de ‘oud regime rechten’. Een uitzondering hierop vormt de verzekerde tijdelijke lijfrente.
  Nieuw regime: Wil je eerder met pensioen dan op je AOW-leeftijd? Dan dien je een uitkering aan te kopen die minimaal loopt tot twintig jaar na de AOW-leeftijd. Gedurende de vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd, mag je ook een lijfrente aanschaffen met een looptijd korter dan twintig jaar. De minimale looptijd bedraagt vijf jaar.

  ‘Lump sum’ uitkering:

  Oud regime: Het is mogelijk de volledige lijfrente ineens laten uitkeren. Dit is meestal niet aantrekkelijk, omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
  Nieuw regime: Bij een lijfrente hoger dan € 4.607 (2022) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

  Schenken: 

  Oud regime: De lijfrente kan geschonken worden aan (klein)kinderen of aan andere begunstigden. De begunstigden betalen hierover inkomstenbelasting.
  Nieuw regime: Het is niet mogelijk de lijfrente te schenken aan derden.

  Overhevelen

  Het is mogelijk lijfrente van het oude regime over te hevelen naar BrightPensioen. Bedenk wel dat wanneer je een oud regime lijfrentepolis overhevelt naar BrightPensioen, deze onder het nieuwe regime komt te vervallen en dat daarmee de fiscale regels voor het nieuwe regime zullen gelden.

 • Kan er iemand langskomen om mij en mijn werknemers uitleg te geven over pensioen?

  Zeker. Wij helpen graag! Afhankelijk van de grootte van je bedrijf, kunnen wij bijvoorbeeld een webinar of workshop organiseren. Bij een workshop komt een van onze pensioenexperts langs om haarfijn uit te leggen hoe (Bright en) pensioen werkt. Voor een live webinar kun je online een afspraak maken. Interesse of meer weten? Neem dan even contact met ons op.

 • Ik kom uit het buitenland, kan ik bij BrightPensioen pensioen opbouwen?

  Voor het openen van een lijfrenterekening is het vereist dat je inkomstenbelasting betaalt in Nederland. Als je dit niet doet, kun je vermogen opbouwen middels onze beleggingsrekening.

 • Waarom verschilt het doelrendement van de pensioenindicator van de resultaten bij een normale beurs in de pensioenplanner (oude portal)?
  De pensioenplanner in de vroegere, oude portal houdt geen rekening met inflatie. Onze pensioenindicator houdt wél rekening met inflatie.

  Ons doelrendement is 4% boven inflatie. Dat is de reden dat het standaard  / normale percentage bij de pensioenindicator (bij looptijd > 18 jaar) op 6% staat (met inflatie) en bij de oude pensioenplanner op 4% (zonder inflatie). Het percentage waarmee gerekend wordt voor langjarige inflatie is 2%.

  Daarom toont de pensioenindicator bij de uitkering per maand absolute bedrag en het bedrag in koopkracht. Dat laatste bedrag moet je als richtlijn gebruiken voor het bepalen van je inleg.
 • Op welke manier kan ik als werkgever pensioen faciliteren voor mijn werknemers?

  Je kunt als werkgever pensioen faciliteren en de inschrijf- en lidmaatschapskosten betalen voor jouw werknemers. Daarnaast kun je ook bijdragen in de opbouw, in de vorm van extra brutosalaris (onder de noemer “bijdrage oudedag” bijvoorbeeld). Hierdoor stimuleer je dat medewerkers starten met hun pensioenopbouw. De werknemer betaalt hier inkomstenbelasting over, maar kan deze terugvragen (mits de inleg binnen de jaarruimte valt) tijdens de aangifte inkomstenbelasting of via een zelf aan te vragen maandelijkse aanslag.

  Onze ervaring is dat zo’n 30% van de werknemers meedoet, als de werkgever enkel het lidmaatschap betaalt. Als een werkgever ook een bijdrage doet aan de pensioenopbouw, stijgt dit percentage naar 70% – 90%.

  Relevante pagina's:

 • Biedt BrightPensioen een nabestaandenpensioen?

  BrightPensioen biedt ‘een pot voor later’ en geen nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen bestaat namelijk uitsluitend bij tweede pijler pensioenregelingen. Wel kun je als Bright-lid een Bright Nabestaandenverzekering afsluiten. Met deze verzekering kun je dit bedrag aanvullen tot het bedrag dat je aan pensioen wilt opbouwen. Zodat jouw nabestaanden altijd een volwaardig bedrag krijgen, mocht je komen te overlijden. Daarmee is het een alternatief op het nabestaandenpensioen.

 • Als mijn werkgever geen pensioen faciliteert, kan ik dan lid worden van BrightPensioen?

  Iedereen kan een rekening openen bij BrightPensioen. Jouw werkgever kan het lidmaatschap betalen en daarmee pensioen faciliteren. Dit brengt een aantal (fiscale) voordelen met zich mee, maar dit hoeft niet natuurlijk. Je kunt ook zelf starten bij BrightPensioen en zelf de lidmaatschapsvergoeding betalen.

 • Wat zijn de verschillen tussen de oplossing van BrightPensioen en een traditionele collectieve pensioenregeling?

  Traditioneel regelen werkgevers pensioen voor hun medewerkers via de zogenoemde tweede pijler van ons pensioenstelsel. Een groeiende groep werkgevers kiest voor een alternatieve oplossing via de derde pijler, zoals die van BrightPensioen. De derde pijler is over het algemeen namelijk flexibeler, moderner en simpeler.

  Er zijn veel verschillen tussen beide pijlers. Op deze pagina hebben we die uiteengezet en ook in ons whitepaper komen de verschillen aan bod.

 • Waarom vind ik BrightPensioen niet terug in mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat alleen het pensioen opgebouwd in de eerste pijler (AOW) en tweede pijler (pensioenfonds/pensioenverzekeraar via werkgever). Individueel opgebouwd pensioen – zoals BrightPensioen – valt in de derde pijler en is helaas (nog) niet zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Dit wordt vanuit de overheid geregeld. Hopelijk komt hier in de toekomst verandering in.

  Goed om te weten: het is wel mogelijk om een totaaloverzicht te krijgen in jouw online Bright portal. Hier kun je de gegevens van mijnpensioenoverzicht.nl uploaden. Dan zie je in één blik wat je bij Bright hebt opgebouwd en jouw andere pensioenpotjes (en het totaal hiervan).

 • Gaat BrightPensioen ook de uitkering verzorgen?

  Ja, dat is wel onze ambitie. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van dit uitkeringsproduct en met de Belastingdienst in conclaaf over de die hiervoor gelden. We hopen dit in 2022 te kunnen lanceren, maar kunnen hier nog geen harde toezegging over doen.

 • Hoe hoog is een AOW-uitkering?

  De AOW is gebaseerd op het minimum loon en hangt onder andere af van je woonsituatie. Als alleenstaande heb je in 2022 recht op € 1.316,77 bruto per maand, ofwel € 1.244,35 netto. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan heb je in 2022 recht op € 901,07 bruto per maand per persoon, ofwel € 851,52 netto. Dit wisselt per jaar, omdat de AOW over het algemeen mee stijgt met het prijspeil in Nederland. De meest actuele informatie en bedragen over AOW, vind je op de website van Rijksoverheid.

  De nettobedragen hierboven zijn inclusief de loonheffingskorting. Heb je naast de AOW ook ander inkomen en gebruik je daar de heffingskorting? Dan is het netto AOW-bedrag lager.

  Relevante pagina's:

 • Wanneer moet ik beginnen met geld opzij te zetten voor pensioen?

  Dat bepaal je zelf. Wel is het zo dat hoe eerder je begint, hoe lager het bedrag is dat je maandelijks opzij moet zetten voor hetzelfde pensioen. Dat komt door het rendement-op-rendement effect. Daarom loont het om zo vroeg mogelijk te beginnen. Onze pensioenindicator laat zien wat een enorm verschil dit kan maken. Natuurlijk kun je tussendoor een poosje stoppen of wat minder inleggen als het even niet uitkomt. Dan rendeert je vermogen namelijk gewoon door!

 • Wat als ik deeltijd met pensioen wil gaan?

  Bouw je individueel aanvullend pensioen op in de derde pijler? Dan kun je zelf bepalen wanneer je jouw pensioenuitkering wilt laten beginnen. Hierbij ben je wel aan regels gebonden.

  Voor je AOW-leeftijd: Wil je de uitkering laten ingaan voordat jouw AOW-leeftijd is bereikt? Dan dient de uitkering tot minimaal twintig jaar na de AOW-leeftijd door te lopen. Bijvoorbeeld: je bent nu 64 en wilt beginnen met uitkeren. De AOW-leeftijd is 67. Dan is de duur van de uitkeringsperiode minimaal drie jaar (van 64 tot 67 jaar) + twintig jaar.

  Na je AOW-leeftijd: De uitkering moet uiterlijk vijf jaar na je AOW-leeftijd ingaan. De uitkering moet minimaal vijf jaar duren. Laat je jouw lijfrente korter dan twintig jaar uitkeren (dat wordt ook wel tijdelijke lijfrente genoemd)? Dan mag de uitkering of uitkeringen (alle tijdelijke lijfrenten) niet hoger zijn dan € 22.735 per jaar (in 2022). Is het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen hoger? Dan moet je de uitkeringen minimaal twintig jaar ontvangen. Dit wordt door de fiscus als levenslang gezien.

  Je mag tijdelijke lijfrente en levenslange lijfrente uitkering combineren. Bijvoorbeeld een tijdelijke uitkering van tien jaar die € 15.000 per jaar uitkeert en tegelijkertijd een uitkering van twintig jaar (wordt gezien als levenslang) die € 25.000 per jaar uitkeert. Hierdoor heb je de eerste tien jaar een uitkering van € 40.000 en daarna € 25.000, voor nog eens tien jaar.

  Overlijd je tijdens zo’n tijdelijke en/of levenslange lijfrente uitkering? Dan krijgen je erfgenamen de resterende uitkeringen volledig doorbetaald.

  Een uitkering die uitkeert totdat je overlijdt (dus daadwerkelijk levenslang), kun je alleen bij een verzekeraar afsluiten. Bij zo’n levenslange uitkering bij een verzekeraar blijft er geen geld over voor nabestaanden, als je komt te overlijden. Tenzij je daar weer een extra verzekering voor afsluit of hebt afgesloten.

 • Kan ik mijn pensioengeld ook eerder opnemen?

  Lijfrente bouw je op voor later, voor je pensioen. Het is niet de bedoeling dat dit eerder opgenomen wordt.

  Als je het opzij gezette geld toch wilt laten uitkeren – dat heet “lijfrente afkopen” – dan betaal je naast de inkomstenbelasting, ook nog een extra percentage van maximaal 20%. Dat is de zogeheten revisierente. Hiermee wil de overheid voorkomen dat de lijfrente voortijdig geconsumeerd wordt.

  Je kunt wel eerder dan op pensioenleeftijd een uitkering aankopen. Bijvoorbeeld op je 62ste. In dat geval moet de uitkeringsperiode tot minimaal 20 jaar na AOW-datum lopen.

  De uitzondering op deze regel is wanneer je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval betaal je onder bepaalde voorwaarden geen revisierente. Maar bedenk wel; je ‘snoept’ (alsnog) van je eigen pensioen.

  De meeste Bright-leden hebben daarom twee rekeningen. Een pensioenrekening met fiscaal voordeel (box 1), waarop je geld vaststaat voor je pensioen. En daarnaast een beleggingsrekening zonder fiscaal voordeel (box 3), maar waarmee je wél flexibel bent.

  Je kunt twee rekeningen voor één lidmaatschap openen.

 • Heeft BrightPensioen een dekkingsgraad?

  Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen waarbij al het vermogen in een collectieve pot zit. Het is de verhouding tussen het totale vermogen en de verplichtingen die een pensioenfonds heeft naar de toekomst. Bij BrightPensioen bouw je pensioen op in een eigen, individuele pensioenpot. Als je met pensioen gaat laat je deze pensioenpot uitkeren. Dekkingsgraden spelen hier geen rol in.