Vragen over Inleggen & opnemen

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Als ik een bijdrage doe voor mijn werknemers, hoe zet ik dit dan op de salarisstrook?

  De inleg bij BrightPensioen is altijd netto. Ook als je als werkgever een bijdrage op de pensioenrekening van de werknemer wilt doen. Hoe je dit kunt verwerken op de salarisstrook zie je hier:

  Zonder pensioenBij 100 euro werkgeversbijdrage
  Bruto maandloon€ 2.500€ 2.500
  Bijdrage oudedag€ 100
  Bruto maandloon na bijdrage€ 2.500€ 2.600
  Loonheffing€ -479€ -521
  Netto salaris€ 2.021€ 2.079
  Pensioenafdracht€ -100
  Netto salaris voor belastingteruggave€ 1.979
   € 42
  Netto salaris€ 2.021€ 2.021 (€ -0)
  Opbouw pensioen€ 0€ 100

   


  Relevante link:

 • Hoe werkt de pensioen- of vermogensindicator?

  De pensioen- of vermogensindicator geeft een indicatie van hoeveel geld je opzij moet leggen voor welk (pensioen)vermogen.

  Zo zijn de berekeningen tot stand gekomen.

  In het rendement hebben we de jaarlijkse variabele beleggingskosten verrekend. Deze bestaan uit de transactiekosten en de jaarlijkse fondskosten. Voor de jaarlijkse fondskosten rekenen we met een percentage van 0,25%. NB: de vaste vergoeding voor het lidmaatschap wordt apart in rekening gebracht en is niet meegenomen in de berekeningen van de indicator. De vaste vergoeding gaat niet ten laste van je (pensioen)vermogen en is ook niet fiscaal aftrekbaar.

  Bij de berekeningen in de indicatie gaan we als volgt te werk:

  1. We berekenen eerst hoeveel jaar je nog zult opbouwen (je gewenste pensioen- of eindleeftijd minus je huidige leeftijd, afgerond naar beneden).

  2. Daarna rekenen we per jaar uit wat de waarde aan het eind van het jaar bedraagt van je eenmalige inleg plus het saldo aan het begin van het jaar (na aftrek van de instapvergoeding) vermeerderd met je maandelijkse inleg in dat jaar (na aftrek instapvergoeding) waarbij de maandelijkse inleg nog een deel van het jaar mee-rendeert.

  We begrijpen het als het onderstaande niet zo helder voor je is, maar in formulevorm ziet dat er zo uit:
   Image

  3. Uiteindelijk komen we op het laatste jaar uit waarin (pensioen)vermogen wordt opgebouwd. Om tot de indicatie van het opgebouwde vermogen te komen, halen we er de uitstapvergoeding van de eindwaarde van het laatste jaar af.

  • Indicatie opgebouwd vermogen (voor afronding) = ( Wgewenste eindleefijd x ( 1 – Kuitstap )).

  Dit bedrag ronden we bewust af naar het dichtstbijzijnde 500-tal. Het gaat per slot van rekening om een indicatie. Een niet afgerond bedrag geeft immers de suggestie van een exacte voorspelling.

  Alleen van toepassing op de pensioenindicator:

  4. Vervolgens gebruiken we dit bedrag om een indicatieve bruto maanduitkering te berekenen.

  • Indicatie bruto uitkering per maand (voor afronding) = ( Indicatie Opgebouwd Pensioenvermogen x Puitkering ) / 12

  Dit bedrag ronden we vervolgens af naar het dichtstbijzijnde 10-tal. Dit is de indicatie bruto maanduitkering die we tonen.

  5. Om tot de koopkracht te komen hanteren we de prijsindex o.b.v. de EU inflatie voorspelling van 2% per jaar (huidige jaar = 100) op de gewenste pensioenleeftijd. Deze gebruiken we vervolgens voor een inflatiecorrectie op de indicatie bruto maanduitkering welke we als koopkracht tonen. Deze koopkracht wordt ook afgerond op het dichtstbijzijnde 10-tal.

  Aantrekkelijk of niet?

  De melding dat BrightPensioen ook minder aantrekkelijk kan zijn verschijnt in de volgende situatie. We berekenen hoeveel je zou hebben opgebouwd bij een fictieve aanbieder die 1,25% per jaar over het beheerd vermogen rekent en 0,5% in- en uitstapkosten per storting. Dit is een percentage dat bij een dergelijk (duurzaam) fonds niet ongebruikelijk is.

  Zodra het verschil in opgebouwd vermogen bij BrightPensioen en het opgebouwd vermogen bij deze fictieve aanbieder groter is dan totale som aan lidmaatschapskosten die je bij BrightPensioen over die periode kwijt bent, verschijnt deze melding.

  Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met fiscaliteit, omdat deze voor iedere klant anders is in zowel opbouw- als de uitkeringsfase. Het niet verschijnen van een melding betekent niet dat we de goedkoopste zijn. Er zijn meerdere factoren die meewegen bij het selecteren van een geschikte oplossing. Vergelijk daarom altijd meerdere aanbieders.

  Toelichting formules. In de bovengenoemde formules is met onderstaande variabelen gewerkt:

  • Wjrx = Waarde jaar x
  • Ieenmalig = eenmalige inleg
  • Ii = inleg in maand i
  • Klopend = lopende fondskosten (0,21%), dit is onze kostprijs van de huidige portefeuille.

  De verwachting is dat deze de komende jaren verder naar beneden zal gaan. Indien er in een jaar geherbalanceerd dient te worden, kunnen deze hoger uitvallen, echter deze zullen nooit de 0,25% overschrijden.

  • Kinstap = Instapvergoeding (0,07%)
  • Kuitstap = uitstapvergoeding (0,05%)
  • Rbruto = bruto rendement (als ingevoerd door jou.) Onze lange termijn rendementsdoelstelling (ná kosten) ligt op 4% boven inflatie, vandaar dat het default percentage van 6%. Let wel: bij kortere looptijden geldt vanwege de lifecycle afbouw een lagere rendementsdoelstelling. In onderstaande tabel is deze terug te vinden.
  • Puitkering = Percentage uitkering die aangekocht kan worden. Hierbij gaan we uit van het percentage ná kosten zoals deze momenteel in de markt aangeboden worden. Voor een looptijd van 20 jaar rekenen we met 6,0%, voor 25 jaar met 5,25% en voor 30 jaar met 5,0%.

  Verwacht bruto rendement volgens de lifecycle

  LooptijdIndicatief bruto rendement
  Langer dan 47 jaar6,5%
  19 tot 47 jaar6,0%
  12 tot 18 jaar5,5%
  9 tot 11 jaar5,0%
  6 tot 8 jaar4,5%
  3 tot 5 jaar4,0%
  Korter dan 3 jaar3,5%

  Bovenstaande indicatieve bruto rendementen zijn tot stand gekomen op basis van de rendementen per subfonds die voortkomen uit de voorgeschreven berekeningen van het essentiële informatie document. Hierbij is gekozen voor een gemixed rendement waarbij 2/3 van het rendement uit het gematigde scenario is gebruikt en 1/3 van het rendement uit het gunstige scenario per subfonds. Hierna is het resulterende rendement teruggerekend naar een vergelijkbaar gemiddeld rendement over de desbetreffende looptijd. Deze gemiddelde rendementen zijn vervolgens naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde halve procent.

 • Wanneer mag ik mijn lijfrente (pensioen) laten uitkeren?

  Je mag je uitkering zowel vóór of na je AOW datum laten beginnen. De regels zijn alleen wel verschillend.

  Vóór je AOW leeftijd: Wil je de uitkering laten ingaan voordat jouw AOW leeftijd is ingegaan, dat dient de uitkering tot minimaal 20 jaar na de AOW leeftijd doorlopen. Voorbeeld: je bent 64 en wilt beginnen met uitkeren. De AOW leeftijd is 67. Dan duurt de uitkeringsperiode van 64 tot (67 + 20) minimaal 87 jaar.

  Na je AOW leeftijd: Na je AOW leeftijd moet je uitkering minimaal 5 jaar duren. En maximaal levenslang. Een levenslange uitkering kun je alleen bij een verzekeraar afsluiten. Bij een levenslange uitkering blijft er geen geld over voor nabestaanden als je komt te overlijden. Kies je (bijvoorbeeld) voor een 20-jarige uitkering en overlijd je na 10 jaar, krijgen je erfgenamen het restant.

  De uitkering moet uiterlijk 5 jaar na je AOW leeftijd ingaan.

 • Wanneer is de uiterste wijzigingsdatum voor de incasso van mijn inleg?

  Je kunt je inleg tot vier werkdagen voor de incassodatum wijzigen. Op deze incassodatum – drie werkdagen voor de standaard handelsdag – incasseren we jouw inleg. Ongeveer één week voor de uiterste wijzigingsdatum ontvang je van ons een e-mail. Daarin staat het bedrag dat we gaan incasseren zodat je nog voldoende tijd hebt dit te wijzigen.

 • Wanneer is de uiterste wijzigingsdatum voor een opname verzoek?

  Je kunt een opnameverzoek tot één werkdag voor de standaard handelsdag wijzigen of opgeven. De standaard handelsdag is de laatste dag van de maand. Op basis van de slotkoers van de laatste dag van de maand bepaalt KAS BANK de intrinsieke waarde van de participaties (‘Net Asset Value’, of NAV).

 • Wat is de standaard handelsdag?

  De standaard handelsdag valt op de laatste dag van de maand. Op basis van de slotkoers van de laatste dag van de maand bepaalt KAS BANK de intrinsieke waarde van de participaties (‘Net Asset Value’, of NAV). Wil je een opnameverzoek wijzigen of opgeven? Dat kan tot één werkdag voor de standaard handelsdag.

 • Kan ik als werkgever direct op de rekening van mijn werknemers inleggen?

  Het is mogelijk om als werkgever direct op de rekening van werknemers in te leggen. Omdat we maar van één rekeningnummer kunnen incasseren, is het (als de werkgever de inleg doet) voor de werknemer niet mogelijk om de inleg aan te passen of om vanaf zijn eigen rekening bedragen te laten incasseren.

 • Op welke datum moet ik mijn inleg storten om op tijd te zijn voor de eerstvolgende beleggingsronde?

  Alle belangrijke data met betrekking tot incasseren en beleggen vind je hier.

 • Hoe kan ik een automatische overboeking naar BrightPensioen instellen?

  Bij je aanmelding machtig je ons om je inleg af te schrijven van het door jou opgegeven rekeningnummer. Je kunt de hoogte van je inleg instellen in de portal; jouw eigen online omgeving.

 • Kan ik mijn inleg bij BrightPensioen tussentijds wijzigen?

  Als deelnemer van Bright krijg je jouw eigen online omgeving. Hier kun je jouw inleg wijzigen wanneer je dat wilt.

 • Als ik inleg zonder belasting af te trekken, is mijn uitkering dan belast?

  Ja, je betaalt altijd inkomstenbelasting zodra je jouw vermogen laat uitkeren. Hoe jouw uitkering belast wordt staat los van de belastingteruggave die je vooraf hebt gehad.

 • Hoe kan ik een eenmalige storting doen?

  Een eenmalige storting is eenvoudig in te voeren op je online BrightPensioen omgeving. Dit kan gedaan worden bij ‘mijn inleg wijzigen’. Mocht dit niet lukken neem dan even contact met ons op.

 • Tot wanneer kan ik nog inleggen dit jaar?

  Je kunt het hele jaar inleggen. Dat doe je door je inleg op te geven in de portal; jouw persoonlijke online omgeving. Wil je per maand weten wanneer je uiterlijk je inleg wilt opgeven of wijzigen? Kijk dan hier: ‘Uiterste wijzigingsdatum incasso inleg’.

  Alleen in de maand december is het mogelijk ook nog na de uiterste wijzigingsdatum een bedrag over te maken. De instructies hiervoor kun je hier teruglezen.

 • Hoe bepaal ik op welke jaren van de jaar- en reserveringsruimte mijn inleg van toepassing is? Hoe en aan wie specificeer ik dit?

  De inleg die je doet op je pensioenrekening dient binnen de jaar- en reserveringsruimte te vallen, anders kun je geen gebruik maken van alle fiscale voordelen.
  De jaarruimte kun je inleggen gedurende het jaar of ineens aan het eind van het jaar. Let hierbij op het voordeel van gespreid inleggen. Zodra je de inleg hebt gedaan geef je dit aan bij de aangifte inkomstenbelasting voor dat betreffende kalenderjaar. De inleg in het kalenderjaar 2018 geef je dus aan bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 die je in het voorjaar van 2019 doet (of via een voorlopige teruggave). In deze FAQ geven we daar tips voor.
  Bij de aangifte dien je per jaar aan te geven hoeveel jaarruimte (of reserveringsruimte) je wilt gebruiken. Hiervoor kun je het best eerst de oudste reserveringsruimte gebruiken, omdat deze vervalt na 7 jaar. Via onze jaarruimtetool kun je berekenen hoeveel jaar- en reserveringsruimte je hebt.

 • Hoe kan ik de niet gebruikte inleg voor SharePeople gebruiken voor mijn pensioen?

  Als je gebruikt maakt van SharePeople reserveer je maandelijks een bedrag voor je arbeidsongeschiktheid. Voor een uitkering van € 2.000 kan er nooit meer dan € 120 worden gebruikt voor giften en voor een uitkering van € 3.000 nooit meer dan € 180. Naar alle waarschijnlijkheid wordt maar een klein deel van dit bedrag gebruikt voor donaties. Wat niet gebruikt wordt kun je inleggen bij Bright. Je kunt maandelijks dit bedrag op een pensioen – of beleggingsrekening bij Bright inleggen. Dit doe je door je standaard maandelijkse inleg + ongeveer de helft van je inleg bij Sharepeople in te stellen binnen de online portal van BrightPensioen.

 • Kan ik ook zelf een bedrag overmaken naar mijn BrightPensioen rekening?

  BrightPensioen werkt met automatische incasso. Volgens een vast schema incasseren we maandelijks de inleg van onze deelnemers. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden. Het ‘handmatig’ overmaken van bedragen is niet mogelijk.
  Er is wel een work-around om een vergelijkbare werkwijze mogelijk te maken. Door een aparte bankrekening – bijvoorbeeld een gratis Bunq bankrekening – te gebruiken als ‘tussenrekening’. Je kunt op een door jou gewenst moment een bedrag overmaken op deze ‘tussenrekening’ en deze rekening gebruiken als incassorekening voor BrightPensioen.
  Wil je maandelijks een zelfde bedrag inleggen, dan kun je dit bedrag éénmalig ingeven op de BrightPensioen portal bij maandelijkse inleg.
  Wil je elke maand een wisselend bedrag inleggen, dan geef je elke maand op de portal bij eenmalige inleg het bedrag in dat je die maand wil laten incasseren.
  Bij de eerstvolgende incasso wordt het bedrag geïncasseerd. Als je ervoor zorgt dat je die rekening uitsluitend gebruikt als tegenrekening voor de incasso van BrightPensioen, zorg je dat er nooit teveel op die rekening staat en altijd exact het benodigde bedrag.

 • Hoe kan ik een bedrag van mijn beleggingsrekening naar mijn pensioenrekening overhevelen/ overboeken?

  Dit doe je door vanuit je persoonlijke online omgeving een contactformulier in te vullen. Klik rechts bovenin het scherm op ‘Contact’. Hier geef je aan welke waarde je van jouw beleggingsrekening wilt doorstorten naar jouw pensioenrekening. Vervolgens regelen wij het verder voor je! Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  Let op dat je dit uiterlijk voor het einde van het jaar doet, wil je de inleg in dat jaar kunnen aftrekken van je inkomstenbelasting.

 • Kan ik ook mijn stamrecht overboeken/ overhevelen naar BrightPensioen?

  Jazeker. Heb je ooit een ontslagvergoeding ontvangen en staat dit geld binnen een Stamrecht BV of op een Stamrecht-rekening? (bij een bank of verzekeraar). Dan kunt je een speciale stamrecht rekening openen bij BrightPensioen en het geld hiernaar overmaken.
  Ben je al klant bij Bright? Dan is dat helemaal aantrekkelijk: je betaalt namelijk niets extra voor een tweede (stamrecht)rekening.
  Lees hier hoe je een bestaande rekening eenvoudig overhevelt.

 • Gaat BrightPensioen ook de uitkeringsfase verzorgen?

  Ja, dat is wel onze ambitie. Op dit moment hebben we nog geen deelnemers die (bijna) met pensioen gaan, maar dat gaat vanzelf veranderen. We verwachten dit rond 2020 te kunnen faciliteren.

 • Hoe kan ik mijn geld opnemen van mijn beleggingsrekening?

  Hiervoor kun je via de deelnemersomgeving een opnameverzoek doen. In dat geval verkopen we op de eerstvolgende standaard handelsdag (een deel van) jouw beleggingen en binnen 10 werkdagen daarna staat de opbrengst op jouw bankrekening. Hierbij geldt een transactievergoeding van 0.05% (oftewel: € 0,50 per € 1.000).
  Let op: als je minder dan 56 dagen geleden (de wettelijke storneringstermijn) hebt ingelegd, dan kun je dat deel nog niet opnemen. Immers: het zou dan mogelijk zijn je beleggingen te verkopen en vervolgens je inleg te storneren.

 • Waar en wanneer kan ik mijn inleg terugvinden in de portal?

  Op de vijfde werkdag van de maand. Dan zijn alle stortingen, incasso’s en inkomende waardeoverdrachten die we de maand daarvoor hebben ontvangen zichtbaar in de portal: de online deelnemersomgeving. Je kunt jouw inleg terugvinden door op je pensioenuitkering te klikken. Aan de rechterkant vind je dan ‘mijn transacties’.

 • Als ik stop met inleggen, moet ik dan het lidmaatschap betalen?

  Wanneer je een periode* niet meer wilt of kunt inleggen, kun je een inlegpauze inlassen. Op dat moment is het lidmaatschap gratis. Voorwaarde is dat je minimaal één jaar het lidmaatschap hebt betaald en dat er minder dan € 50.000 in je pensioenpot zit.

  Hoe werkt het?

  1. Login op jouw BrightPensioen omgeving 
  2. Via het contactformulier kun je aangeven dat je (voorlopig) wilt stoppen met inleggen.
  3. Wij sturen je een bevestiging
  4. Je betaalt vanaf dat moment niet meer voor het lidmaatschap.
  5. Je kun je inleg niet meer aanpassen en er wordt geen risico afgebouwd via de lifecycle.
  6. Wanneer je de pauze wilt opheffen doe je dat opnieuw via een contactformulier.
  7. Je ontvangt een bevestiging met de datum waarop jouw rekening weer actief geworden is en op dat moment kun je je inleg weer aanpassen.
  8. Je begint weer met betalen voor het lidmaatschap.

  *) Minimaal één kalenderjaar

 • Hoeveel legt een deelnemer gemiddeld in bij BrightPensioen?

  De gemiddelde deelnemer bij Bright legt ongeveer € 350 per maand in. De bedragen variëren echter van € 100 per maand tot € 1000 per maand. De meeste deelnemers geven aan hun gehele jaarruimte te gebruiken.

 • Kan ik een overbruggingslijfrente overhevelen/ overboeken?

  Een overbruggingslijfrente kun je – net als andere lijfrentes – overhevelen naar BrightPensioen. De bijbehorende rechten blijven bestaan.
  Als je een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kun je de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde gebruiken als overbruggingslijfrente. Met deze overbruggingslijfrente kun je een uitkering ontvangen tot je pensioendatum. Indien voor de betreffende lijfrentepolis na 1 januari 2006 geen premie meer is voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend*. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin je:  of 65 jaar wordt, of de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt of jouw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar.
  *Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • Wat als ik meer dan de jaar-en reserveringsruimte heb ingelegd?

  Als je méér dan de voor jou geldende jaar- en reserveringsruimte inlegt in een bepaald jaar, dan kun je het teveel ingelegde deel niet aftrekken van je inkomstenbelasting. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met de klantenservice van BrightPensioen voor 1 april.
  De Belastingdienst staat echter een extra inleg van maximaal € 2.269 aan niet-afgetrokken lijfrentepremies of -stortingen per jaar toe, waarover in de uitkeringsfase niet nogmaals inkomstenbelasting dient te worden betaald. Dit maximum bedrag van € 2.269 extra geldt voor alle lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrenten (lijfrentespaarrekeningen of lijfrentebeleggingsrechten) samen. Om hiervan gebruik te maken moet je een Verklaring niet-afgetrokken premies’ (ook wel ‘Saldoverklaring’ genoemd) aanvragen bij de Belastingdienst. Lees hier hoe je zo’n verklaring aanvraagt.
  Let op: Leg je nóg meer in dan je jaar- en reserveringsruimte plus deze € 2.269 in een jaar, dan betaal je over het deel daarboven inkomstenbelasting over zowel de ingelegde premie als de aangekochte uitkering. Hierdoor benadeel je jezelf dus.

 • Kan ik de eenmaal gekozen pensioen-/einddatum nog wijzigen?

  Ja, die datum kun je op ieder moment nog wijzigen.

 • Wanneer en hoe vaak moet ik inleggen?

  Je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je inlegt. Wel is het zo dat maandelijks inleggen tot een gelijkmatigere ontwikkeling van jouw vermogen leidt dan per jaar inleggen. Je stapt immers maandelijks in bij verschillende beurskoersen. Als je één keer per jaar inlegt heb je geluk als de beurzen laag staan en pech als ze hoog staan. Uit oogpunt van risicospreiding is maandelijks inleggen het verstandigst.
  Maar je kunt ook een combinatie van maandelijks en per jaar of kwartaal kiezen. Je kunt bijvoorbeeld maandelijks een bedrag storten waarvan je zeker weet dat je dit kunt missen en aan het einde van het jaar, als je weet wat je inkomen geweest is, je jaar- en reserveringsruimte ‘afstorten’.
  Je bent dus volledig flexibel bij BrightPensioen.

 • Kan ik voor mijzelf en mijn partner inleggen?

  Een lijfrente is altijd gekoppeld aan één natuurlijk persoon. Jouw partner zal dus een eigen pensioenrekening bij BrightPensioen moeten openen.
  Wel is het zo dat als je gaat scheiden, je pensioen verevend kan worden met je ex.
  En als je komt te overlijden dat je erfgenamen met jouw opgebouwde pensioenpotje een nabestaandenuitkering mogen aankopen.

 • Kan ik van mijn zakelijke rekening inleggen, of moet het een privé-rekening zijn?

  Pensioen opbouwen via de derde pijler betreft lijfrente en een lijfrente is altijd gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Een storting is daarom altijd een privé-storting. Het mag zowel een zakelijke als een privé-rekening zijn en BrightPensioen gebruikt de bankrekening ter identificatie. Als je de eerste storting van een zakelijke rekening doet, hebben we ter identificatie additioneel een uittreksel KvK nodig. En als het een ‘en/of rekening’ betreft, moet de naamgeving van deze rekening overeenkomen met de persoon die de BrightPensioen rekening geopend heeft.

 • Wat als ik voor mijn pensioendatum overlijd?

  De waarde van jouw opgebouwde kapitaal komt, mocht je komen te overlijden, toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Het is echter geen partnerpensioen.
  Als alternatief voor een partnerpensioen kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. BrightPensioen biedt zelf geen verzekeringen, maar heeft sinds juli 2016 een strategische samenwerking met Allianz. Allianz biedt een ORV, welke online af te sluiten is.
  Voor de afhandeling van het pensioen van een overleden deelnemer bij Bright, zie deze pagina.

 • Wanneer moet ik beginnen met geld opzij te zetten voor pensioen?

  Dat bepaal je zelf. Wel is het zo dat hoe eerder je begint, hoe lager het bedrag is dat je maandelijks opzij moet zetten voor hetzelfde pensioen. Dat komt door het rendement-op-rendement effect. Daarom loont het om zo vroeg mogelijk te beginnen. Onze pensioenindicator laat zien wat een enorm verschil dit kan maken. Natuurlijk kun je tussendoor een poosje stoppen of wat minder inleggen als het even niet uitkomt. Dan rendeert je vermogen namelijk gewoon door!

  Relevante pagina’s:

 • Kan ik geld uit mijn (Fiscale) Oudedagreserve (FOR) overhevelen/ overboeken?

  Ja dat kan! In dat geval neemt je FOR af met het bedrag dat je inlegt voor je lijfrente bij BrightPensioen. Dit bedrag wordt bij je winst opgeteld, maar daar staat een even grote aftrek in Box 1 tegenover. Je betaalt per saldo dus niet meer belasting.

 • Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen/ overboeken?

  Pensioen overhevelen

  Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een individuele derde pijler pensioenrekening zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

  Lijfrente of bankspaarsaldo overhevelen

  Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever.  Volg deze 5 stappen om het te regelen.

 • Kan ik bestaande lijfrentes overhevelen (overboeken) naar BrightPensioen?

  Ja, lijfrente, oftewel pensioenpotjes die je hebt opgebouwd in de derde pijler, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of op een bankspaarrekening, kun je overhevelen naar BrightPensioen. Voor bestaande BrightPensioen deelnemers is dit aantrekkelijk, omdat Bright alleen verdient aan het jaarlijks lidmaatschap en tegen kostprijs belegt.

  In 5 stappen geregeld

  Om dit proces in gang te zetten vind je hier een stappenplan en het aanvraagformulier.
  Let wel: indien je een lijfrente hebt dat onder het ‘oude regime’ valt, vervalt dit oude regime. BrightPensioen valt namelijk onder het ‘nieuwe lijfrente regime’. Meer info over de verschillen tussen het oude en nieuwe regime kun je hier terugvinden.

 • Wat als ik met deeltijd op pensioen wil gaan?

  Bouw je individueel aanvullend pensioen op in de derde pijler? Dan kan je zelf bepalen wanneer je jouw pensioenuitkering wil laten beginnen. Hierbij ben je wel aan regels gebonden. Koop je een tijdelijke uitkering aan, dan geldt een maximum uitkering van € 20.953 per jaar (2015). Als je een levenslange uitkering aankoopt, geldt er geen maximum. Dit geldt ook voor een uitkering die tot minimaal 20 jaar na de AOW leeftijd loopt.

 • Kan ik mijn pensioengeld ook eerder opnemen?

  Lijfrente is bedoeld voor je pensioen en het is niet de bedoeling dit eerder op te nemen.
  Als je het opzij gezette geld toch wilt laten uitkeren – je lijfrente afkopen – betaal je – naast de inkomstenbelasting die over de uitkering geheven zal worden – nog een extra percentage van maximaal 20 procent, de zogeheten revisierente. Je kunt de hoogte van de verschuldigde revisierente bij voortijdige afkoop berekenen op de site van de Belastingdienst. Het geld is immers bedoeld voor je pensioen en de overheid wil op deze manier voorkomen dat dit voortijdig geconsumeerd wordt. De uitzondering op deze regel is wanneer je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval kun je de revisierente voorkomen.
  Wel kun je al eerder dan op pensioenleeftijd een uitkering aankopen, bijvoorbeeld op je 60ste al. Deze dient dan wel tot minimaal 20 jaar na AOW datum te lopen.